Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 07.08.2013

Δ.Σ. 07.08.2013


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7.8.2013 
Θέμα : Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας από κοινού, με την εταιρεία DAMCO ENERGY Α.Ε..
Έγκριση της Σύμβασης Μετόχων και του Καταστατικού Σύστασης της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση, από κοινού με την εταιρεία DAMCO ENERGY Α.Ε., Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS Α.Ε., στην οποία η ΔΕΗ θα συμμετέχει με ποσοστό 49%, με αντικείμενο την προώθηση, μέσω Πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising), ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε.. 
                                                               ---------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ