Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 6/13.2.2012

Δ.Σ. 6/13.2.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6ης/13.2.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση του πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της 14ης Φεβρουαρίου 2012.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον πίνακα των Μετόχων των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της 14ης Φεβρουαρίου 2012.                                                     -----------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ