Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 41/21.12.2012

Δ.Σ. 41/21.12.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 41ης/21.12.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:


- Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Την εκλογή ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αρθούρου Ζερβού (Εκτελεστικό Μέλος).

2. Τον ορισμό, ως «Μη Εκτελεστικών Μελών», των Ανεξαρτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Παύλου Θωμόγλου, Εκπροσώπων της Μειοψηφίας, οι οποίοι εξελέγησαν κατά την Ειδική Συνέλευση Εκλογής Εκπροσώπων Μειοψηφίας της 10ης Δεκεμβρίου 2012, με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2012 έως τις 17.12.2015.

3. Τη συγκρότησή του σε Σώμα ως είχε μέχρι σήμερα, ήτοι:

3.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3.2. Θέος Κωνσταντίνος του Ζήση, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

3.3. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου - Παρμενίωνα, Σύμβουλος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.

3.4. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3.5. Αντωνίου Ηλίας του Αγαθαγγέλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3.6. Βασιλογεώργης Χαρίλαος του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3.7. Βερνίκος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3.8. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3.9. Καραβασίλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3.10. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3.11. Μπουζούλας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.                
                                                ------------------------Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ