Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 30/28.09.2012

Δ.Σ. 30/28.09.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 30ης/28.9.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα:
Ενάσκηση Δικαιώματος Προτίμησης της ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία Waste Syclo A.Ε. για τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας Urbaser S.A..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη ενάσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης που διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία Waste Syclo A.Ε. για αγορά των μετοχών της εταιρείας Urbaser S.A. και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβούλο να διαπραγματευτεί με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ την τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών, Waste Syclo A.Ε. – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
                                                          --------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ