Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 18/7.6.2012

Δ.Σ. 18/7.6.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18ης/7.6.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή με τους Εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή με τους Εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ – ΚΗΕ, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας τριετούς διάρκειας.
Η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. υπεγράφη στις 7.6.2012. 
                            
                                                      -------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ