Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 5/04.02.2011

Δ.Σ. 5/04.02.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/4.2.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ




Θέμα: Υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης, Επενδύσεων και Αγορών Υλικών του Ομίλου, της Μητρικής Εταιρείας και των ΒΕΜ Ορυχείων, Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Εμπορίας, του έτους 2011.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του Άρθρου 11, του Καταστατικού της εταιρείας, του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης, Επενδύσεων και Αγορών Υλικών του Ομίλου, της Μητρικής Εταιρείας και των ΒΕΜ Ορυχείων, Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Εμπορίας, του έτους 2011.

        

                                                                 ---------- . ----------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.