Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 4/01.02.2011

Δ.Σ. 4/01.02.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης/1.2.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:
Ανακοίνωση για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εξεύρεση Μακροχρόνιου Στρατηγικού Εταίρου στο Πεδίο των ΑΠΕ.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε να προχωρήσει ο όμιλος ΔΕΗ σε "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εξεύρεση Μακροχρόνιου Στρατηγικού Εταίρου στο Πεδίο των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας" για το Έργο της από κοινού ανάπτυξης με τον όμιλο ΔΕΗ ενός σχεδίου ενεργειακής ανασυγκρότησης της περιοχής του Νομού Κοζάνης.
Το Έργο αυτό περιλαμβάνει, την κατασκευή και λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος περίπου 200 MW στο Νομό Κοζάνης, την κατασκευή και λειτουργία ενός εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων και ενδεχομένως την επέκταση της μακροχρόνιας συνεργασίας σε από κοινού ανάπτυξη και άλλων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και άλλες ενεργειακές-τεχνολογικές δράσεις στην περιοχή.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ - 903053/29.12.2010, με ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και παράδοση "με το κλειδί στο χέρι" μιας (1) καινούργιας κινητής (mobile) αεριοστροβιλικής μονάδας, ισχύος 20 - 25 MW, σε συνθήκες ISO, για τις ανάγκες αιχμής της νήσου Ρόδου.
Εξέλιξη του πιο πάνω Διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ - 903053/29.12.2010, με ανοικτή διαδικασία, και την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και παράδοση "με το κλειδί στο χέρι" μιας (1) καινούργιας κινητής (mobile) αεριοστροβιλικής μονάδας, ισχύος 20 - 25 MW, σε συνθήκες ISO, για τις ανάγκες αιχμής της νήσου Ρόδου με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, μετά από προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.

 

                                                  ------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ