Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 29/20.09.2011

Δ.Σ. 29/20.09.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 29ης/20.9.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διακήρυξη αριθ. ΔΥΠΜ-40908 για το Έργο : «Σύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς».
Έκδοση Συμπληρώματος Νο 1.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση του Συμπληρώματος Νο1 της Διακήρυξης αριθ. ΔΥΠΜ-40908 για το Έργο : «Σύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς» με το οποίο:

- παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ορίζεται ως νέα η 10η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..

- τροποποιούνται τεχνικοί και εμπορικοί όροι της Διακήρυξης.
---------- . ----------
Θέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση ΟΑ9, έκτασης 1.815.877,93 τ.μ. στην κτηματική περιοχή Αναργύρων-Πεδινού-Βαλτονέρων της Δημοτικής Ενότητας Αετού του Δήμου Αμυνταίου.
Επίταξη έκτασης 193.592 τ.μ. της ΟΑ9 απαλλοτρίωσης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε να προχωρήσει η επίταξη έκτασης 193.592 τ.μ. της ΟΑ 9 απαλλοτρίωσης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθ. 193/ΑΑΠ/3.8.2011.
Η κήρυξη της επίταξης στην εν λόγω περιοχή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου το Ορυχείο Αμυνταίου να αναπτύξει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του.
---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ