Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 17/05.05.2011

Δ.Σ. 17/05.05.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17ης/5.5.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 


Θέμα:Υπογραφή Καταστατικού για τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας από τις εταιρείες, ΔΕΗ Α.Ε., Quantum Corporation Ltd και Τράπεζας Κύπρου με σκοπό την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημοκρατία της Srpska στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή καταστατικού για τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας, με ποσοστά συμμετοχής ΔΕΗ Α.Ε. 51%, Quantum 40%, Τράπεζα Κύπρου 9% και με την επωνυμία «ΔΕΗ QUANTUM  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “PPC QUANTUM ENERGY S.A.”. Ο σκοπός της εταιρείας  αφορά μεταξύ άλλων, στη μελέτη, σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δημοκρατίας της Srpska στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

 

---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ