Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 15/28.04.2011

Δ.Σ. 15/28.04.2011


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ης/28.4.2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα:         Διαγωνισμός για τη Λιγνιτική Μονάδα Νο 5 του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.

Περίληψη:  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση Συμπληρώματος Νο 8 αναφορικά με τη Διακήρυξη αριθ. ΔΜΚΘ – 11 09 5052 για το Έργο: «ΑΗΣ Πτολεμαΐδας  - Μελέτη, Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550-660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».


Θέμα
:     Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου:    «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου.»

Πληρωμή τιμολογίων εξοπλισμού Αναδόχου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την άμεση εξόφληση τιμολογίων, της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σχετικών με την άφιξη του εξοπλισμού για το πιο πάνω Έργο.

 

                                                     ---------- . ----------

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ