Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.14.04.10

Δ.Σ.14.04.10


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ης/14.4.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Διακήρυξη αριθ. ΔΜΚΘ - 11 09 5052 για την εκτέλεση του Έργου : "ΑΗΣ Πτολεμαΐδας - Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση
           σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής
           ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.
           Έγκριση των Τευχών της πιο πάνω Διακήρυξης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα Τεύχη της Διακήρυξης αριθ. ΔΜΚΘ - 11 09 5052 για την εκτέλεση του Εργου: "ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
                   - Μελέτη, Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550-660 MWel, με καύσιμο
                    κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση", καθώς επίσης την άμεση προκήρυξη του Διαγωνισμού.Θέμα: Μετάθεση μισθωτής στο Κλιμάκιο Εσωτερικού Ελέγχου (ΚΕΕ) της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάθεση στο Κλιμάκιο Εσωτερικού Ελέγχου, από 1.5.2010, μισθωτής, Κατηγορίας ΔΟ1
                    που υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, για υποστήριξή του στη διαχείριση θεμάτων διοικητικής μέριμνας και οικονομικής παρακολούθησης.Θέμα: Μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εποπτείας.
           Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 38/23.2.2009.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εποπτείας, αποτελούμενης στο εξής από:

" 1. Τον Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
2. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
3. Τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που εποπτεύει των Επιτελικών Γενικών Διευθύνσεων της ΔΕΗ Α.Ε.
4. Το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. και

5. Το Νομικό Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. " .

 

Θέμα: Πρόσληψη Εσωτερικών Ελεγκτών της ΔΕΗ Α.Ε. στο Κλιμάκιο Εσωτερικού Ελέγχου, μη προερχομένων από το τακτικό προσωπικό της.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου
                    της ΔΕΗ Α.Ε. που δεν προέρχονται από το τακτικό προσωπικό της και τον τρόπο πρόσληψής τους.


Θέμα: Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ.), δια της ΛΘ΄ Εφορίας Προϊστορικών
           και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) και της ΔΕΗ Α.Ε., δια της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, για την υλοποίηση Υπουργικών
          Αποφάσεων που αφορούν στον Αρχαιολογικό Χώρο Μεγαλόπολης.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
                   Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ.) και της ΔΕΗ Α.Ε. δια της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, με το οποίο η ΔΕΗ Α.Ε. αναλαμβάνει να
                    χρηματοδοτήσει έργα και μελέτες αρμοδιότητας της ΛΘ΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), για την
                    προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής Μεγαλόπολης.


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 5396311/2009 για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 15,0 x 106 Μ3 στ. σκληρού - ημίσκληρου υπερκειμένου
             από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου προς την εσωτερική απόθεση".
             Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου "Διακίνηση 15,0 x 106 Μ3 στ. σκληρού
                   - ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου προς την εσωτερική απόθεση" στην
                   1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΑΚΜΗ ΑTE", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5396311/2009 και συνολικό
                   εργολαβικό αντάλλαγμα 18.300.000 Ευρώ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.