Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 14.07.2010

Δ.Σ. 14.07.2010


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης/14.7.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Κύρωση Πρωτοκόλλων για εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.2.2010 έως 31.12.2010.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο (βάσει της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 121/5.6.2007), για πρόσθετες αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ποσότητας 286,1 GWh, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της Χώρας, κατά τη χρονική περίοδο από Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο 2010.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΜ/99239/19.1.2010 για την εκτέλεση του Έργου : "Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς Διπλού Κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Αλιβερίου - Σύστημα (ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου - ΚΥΤ Λάρυμνας)".
Παράταση της προθεσμίας πέρατος του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση κατά 90 ημέρες του συμβατικού χρόνου πέρατος του έργου της Σύμβασης αριθ. ΔΥΠΜ-99239/19-1-2010 "Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς Διπλού Κυκλώματος 400kV ΚΥΤ Αλιβερίου - Σύστημα (ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου - ΚΥΤ Λάρυμνας)", και όρισε ως νέα ημερομηνία πέρατος του έργου την 17-9-2011 και
εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Μεταφοράς να εγκρίνει, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγείται η παρούσα παράταση, την περαιτέρω παράταση του συμβατικού χρόνου πέρατος της εν λόγω σύμβασης, μέχρι και 120 ημέρες επιπλέον.Θέμα: Δημιουργία - Σύσταση από τη ΔΕΗ, Γραφείου Εκπροσώπησης στην ΑΛΒΑΝΙΑ.
- Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 32/10.2.2009.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, να εκπροσωπεί την εταιρεία, ως επικεφαλής του Γραφείου Εκπροσώπησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. στην Αλβανία η κα Άννα Καμηλέρη, Διευθύντρια Κλάδου νέων Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων Συνδεδεμένων Εταιρειών και θυγατρικών της ΔΕΗ Α.Ε..

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.