Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 12.10.2010

Δ.Σ. 12.10.2010ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 31ης/12.10.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έναρξη των διαδικασιών για τη μεταβίβαση του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και της δραστηριότητας του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σε μια κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε..


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε όπως, όλες οι δραστηριότητες της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή, τόσο της διαχείρισης του δικτύου όσο και της παροχής των υπηρεσιών δικτύου στο σύνολο της χώρας καθώς και οι δραστηριότητες του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που ασκούνται σήμερα από τη ΔΕΗ Α.Ε., περιέλθουν σε μία κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. Ενέκρινε, επίσης, τη μεταβίβαση στη θυγατρική εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που ανήκουν στις παραπάνω δραστηριότητες, με την εξαίρεση των παγίων του δικτύου, των ακινήτων και εγκαταστάσεων της διανομής, τα οποία θα παραμείνουν στην κυριότητα της μητρικής ΔΕΗ Α.Ε..

Το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και της Δ/νσης Διαχείρισης Νησιών καθώς και όποιο προσωπικό λοιπών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. που θα ενταχθεί ή διατεθεί στη θυγατρική εταιρεία, θα συνεχίσει την εργασιακή του σχέση με τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με νεότερη Aπόφασή του, θα καταρτίσει και εξειδικεύσει την πρότασή του που θα υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί εμπρόθεσμα για το σκοπό αυτό.
Θέμα: Χρηματοδότηση έργων και μελετών του Δήμου Νότιας Ρόδου.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, υπό όρους, τη χρηματοδότηση έργων και μελετών για το Δήμο Νότιας Ρόδου μέχρι του συνολικού ποσού των 3.900.000 Ευρώ.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.