Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 06.07.10

Δ.Σ. 06.07.10


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ης/6.7.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-185/16.3.2010 για την ανάδειξη Αναδόχων σε τρεις (3) Εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής στις Διοικητικές Περιοχές Διανομής Ρόδου και Κω.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων των Διαπραγματεύσεων, του πιο πάνω διαγωνισμού, που έγιναν σύμφωνα με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 147/11.6.2010.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-185/16.03.2010, για τις παρακάτω (3) εργολαβίες, στις αντίστοιχες μειοδότριες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, ύστερα από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν για βελτίωση των οικονομικών τους προσφορών και με τις παραπλεύρως αναγραφόμενες εκπτώσεις στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας και τιμές τελικού συμβατικού ποσού

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
(ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ
(ΧΙΛ. ΕΥΡΩ)
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
%
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ (ΧΙΛ. ΕΥΡΩ)
  1
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ

36.000 €

Σ.Χ.Σ. A.Τ.Ε.Ε.

7

33.480

  2
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α

5.200 €

ΓΑΚ Α.Ε.

10

4.680

  3
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β

3.300 €

ΓΑΚ Α.Ε.

5

3.135

 

 

Θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τη συγκρότησή του σε Σώμα, μετά την εκλογή πέντε Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 10, παράγρ. 2, εδάφ. α΄του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της πλειοψηφίας της 29.6.2010.

2. Την εκλογή ως Αντιπροέδρου του, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, του κ. Ευάγγελου Πετρόπουλου (Μη Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος) σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολου Μπαράτση, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

4. Μετά τα πιο πάνω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

4.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Λήξη θητείας του στις 15.12.2012.

4.2. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Λήξη θητείας του στις 17.12.2012.

4.3. Καραβασίλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων.

Λήξη θητείας του την 1.3.2013.

4.4. Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Λήξη θητείας του στις 17.12.2012.

4.5. Μπαράτσης Απόστολος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο - Εκτελεστικό Μέλος.

Λήξη θητείας του στις 29.6.2013.

4.6. Μπουζούλας Ευάγγελος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων.

Λήξη θητείας του την 1.3.2013.

4.7. Νέλλας Γεώργιος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Λήξη θητείας του στις 29.6.2013.

4.8. Πανέτας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Λήξη θητείας του στις 29.6.2013.

4.9. Πετρόπουλος Ευάγγελος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Λήξη θητείας του στις 29.6.2013.

4.10. Τσαρούχας Ιωάννης του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Λήξη θητείας του στις 29.6.2013.Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ - 11079303 για την εκτέλεση του Έργου : "ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ - Προμήθεια και εγκατάσταση έργου συνολικής εγκατεστημένης (μικτής) ηλεκτρικής ισχύος 95 - 105 MW, αποτελούμενου από δυο (2) έως έξι (6) ίδιες δίχρονες ή τετράχρονες μηχανές ντήζελ με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων και ατμοστρόβιλο, μετά των σχετικών βοηθητικών εγκαταστάσεων".


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση του Συμπληρώματος Νο 3 για τον εν θέματι Διαγωνισμό.Θέμα: Χρηματοδότηση πρόσθετων έργων ανάπτυξης για το Δήμο Ταμυνέων του Νομού Ευβοίας.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρηματοδότηση πρόσθετων έργων ανάπτυξης για το Δήμο Ταμυνέων του Νομού Ευβοίας, μέχρι του συνολικού ποσού των 315.000 Ευρώ.Θέμα: Παράταση της θητείας των Εσωτερικών Ελεγκτών του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου (ΚΕΕ).


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της θητείας των Εσωτερικών Ελεγκτών της Επιχείρησης μέχρι τις 31.12.2010.---------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.