Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 03.08.2010

Δ.Σ. 03.08.2010


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 26ης/3.8.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Συνεργασία της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με την Κυπριακή Εταιρεία EP GLOBAL ENERGY LTD (EPGE) μέσω σύναψης Συμφωνητικού Μετόχων και σύστασης κοινής εταιρείας.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης, την έγκριση Σχεδίου συμφωνητικού Μετόχων (Shareholders Agreement) μετά των Σχεδίων Παραρτημάτων για τη συνεργασία της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με την Κυπριακή εταιρεία EP GLOBAL ENERGY LTD (EPGE).


Θέμα: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς 150KV "Υ/Σ ΣΠΗΛΙΟΥ - Υ/Σ ΜΟΙΡΩΝ".

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την απαλλοτρίωση έκτασης 13.163,5 τ.μ. που αφορά 151 βάσεις πύργων καθώς και για τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 46.572,8 μ και πλάτους 40 μ, δηλαδή 20 μ εκατέρωθεν του άξονα της Γραμμής για ταις ανάγκες κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV Υ/Σ Σπηλίου - Υ/Σ Μοιρών στη Νήσο Κρήτη, προϋπολογισμού 212.517,93 Ευρώ.


Θέμα: Kήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της Γραμμής Μεταφοράς 400 KV "ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ".

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 47.464 μ2 για την εγκατάσταση των πύργων της Γραμμής Μεταφοράς 400 KV "ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ" καθώς και για την αναγκαστική σύσταση ζώνης δουλείας για τη διέλευση των αγωγών της άνω αναφερόμενης Γραμμής Μεταφοράς, σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 79.781,86 μ. και πλάτους 50 μ. στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και Δράμας.


Θέμα: Χορήγηση Οικονομικού Βοηθήματος στο μισθωτό της Επιχείρησης Ακτύπη Κων/νο του Χαραλάμπους (Α.Μ.Π. 67012).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση βοηθήματος σε μισθωτό της Επιχείρησης για την αντιμετώπιση σημαντικού οικονομικού προβλήματος, λόγω της σοβαρότατης κατάστασης της υγείας του παιδιού του.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ - 54/5256619/7.9.2005 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη και κατασκευή ενός ερπυστριοφόρου αποθέτη και αντίστοιχου αναδιπλωτή Β=2400mm για το ΛΚΔΜ/Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς - Τομέα 6".
Πρακτικό Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Αποτέλεσμα του Φιλικού Διακανονισμού, όπως διατυπώθηκε στο Πρακτικό της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 104/28.4.2009, για το Έργο της Σύμβασης αριθ. ΔΜΑΟΡ - 54/5256619/7.9.2005 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη και κατασκευή ενός ερπυστριοφόρου αποθέτη και αντίστοιχου αναδιπλωτή Β=2400mm για το ΛΚΔΜ/Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς - Τομέα 6".


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5396320/2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 19,7 Χ 106 Μ3 στ. αγόνων και λιγνίτη από την περιοχή της ΟΔΠ3 του Ορυχείου Μαυροπηγής".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 19,7 Χ 106 Μ3 στ. αγόνων και λιγνίτη από την περιοχή της ΟΔΠ3 του Ορυχείου Μαυροπηγής" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5396320/2009 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 16.753.000 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5396313/2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 5,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από τη 2η Τομή Υπερκειμένων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : "Διακίνηση 5,0 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από τη 2η Τομή Υπερκειμένων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ" σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5396313/2009 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 6.545.000 Ευρώ.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.