Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.18.12.09

Δ.Σ.18.12.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 31ης/18.12.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα : - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.


To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Τη συγκρότησή του σε Σώμα και την εκλογή ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αρθούρου Ζερβού (Εκτελεστικό Μέλος).

2. Την εκλογή ως Αντιπροέδρου του, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, του κ. Ευάγγελου Πετρόπουλου (Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.


3. Μετά τα πιο πάνω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

3.1. Ζερβός Αρθούρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3.2. Πετρόπουλος Ευάγγελος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3.4. Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3.5. Μαρινίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3.6. Μπαράτσης Απόστολος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3.7. Νέλλας Γεώργιος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3.8. Παναγιωτίδης Ιωάννης του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3.9. Παναγόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3.10. Πανέτας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3.11. Τσαρούχας Ιωάννης του Γεωργίου, Σύμβουλος, Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,


4. Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου υπ΄αριθ.:

4.1. 98/12.5.2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/6.2.2007.

4.2. 3/10.1.2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 188/1.8.2006.

4.3. 121/5.6.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 106/27.5.2008.

4.4. 154/17.7.2007.

4.5. 155/17.7.2007.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.