Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 6/13.4.2018

Δ.Σ. 6/13.4.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6ης/13.4.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Εξαγορά 100% εταιρικών μεριδίων της εταιρείας Energy Delivery Solutions EDS D.O.O. (EDS) Skopje – Έγκριση σχεδίου σύμβασης εξαγοράς μεριδίων (Sale Purchase Agreement – SPA) και τιμήματος εξαγοράς.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εξαγορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Energy Delivery Solutions EDS D.O.O. (EDS) Skopje και το σχέδιο σύμβασης εξαγοράς εταιρικών μεριδίων (SPA).                                                                                       ----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ