Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 2/6.2.2018

Δ.Σ. 2/6.2.2018ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 2ης/6.2.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνεργασίας της ΔΕΗ Α.Ε. με την εταιρεία McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μ.ΕΠΕ για την επικαιροποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης με την εταιρεία McKinsey Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μ.ΕΠΕ κατά 4 μήνες, έναντι αμοιβής 600.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Απευθείας πώληση οικοπέδου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., επί της Λεωφ. Καποδιστρίου 2α στο Μαρούσι Αττικής, στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απευθείας πώληση οικοπέδου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. επί της Λεωφ. Καποδιστρίου 2α στο Μαρούσι Αττικής (Ο.Τ. 20), επιφάνειας 1.541,06 Μ2, κενό κτισμάτων και επικείμενων, μετά υφιστάμενης οικοδομικής άδειας και σύμβασης ανέγερσης νέου κτιρίου, στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., η οποία θα υποκαταστήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. στην ισχύουσα σύμβαση με τον ανάδοχο, θα καταβάλλει το τίμημα του 1.350.000 Ευρώ, πλέον του κόστους των έως σήμερα εξοφληθεισών εργασιών, ποσού 51.935,69 Ευρώ, και της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο, ποσού 303.000 Ευρώ και θα εξοφλήσει το οφειλόμενο υπόλοιπο του κόστους της μελέτης/έκδοσης άδειας στον ανάδοχο, ποσού 16.400,74 Ευρώ.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση Χρήστη (διαχειριστή) για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 137/29.5.2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 137/29.5.2012 και συγκεκριμένα της παραγράφου 4 αυτής, με την αναδιατύπωσή της ως εξής:
«Tον ορισμό ως χειριστή του συστήματος «ΕΡΜΗΣ», σε περίπτωση κωλύματος της κας Βασιλείας – Δήμητρας Καραδήμα, της κας Χρυσούλας Τσιάκα, Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Ανακοινώσεων και Μετόχων της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης».

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Λογιστική τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων πελατών του Καταστήματος Γρεβενών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη λογιστική τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων πελατών του Καταστήματος Πωλήσεων Γρεβενών, για τους οποίους έχει πλήρως τεκμηριωθεί ότι παρακρατήθηκαν χρηματικά ποσά, που προορίζονταν για την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος, από πρώην μισθωτό της Επιχείρησης.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στις διαδικασίες προεπιλογής του Διαγωνισμού για το Έργο Hatta Pumped Storage Plant, Dubai, UAE, σε συνεργασία με την Εταιρία «Archirodon Construction (Overseas) Co, Limited».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ, μέσω προκαταρκτικού κοινοπρακτικού σχήματος ΔΕΗ Α.Ε., – Archirodon Construction (Overseas) Co, Limited και ως Επικεφαλής αυτού, στο Διαγωνισμό N° CG/0028/2017, REQUEST FOR QUALIFICATION (RFQ) thru' submission of Statement of Qualifications (SOQ) της DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), “in relation to the development of a Hatta Pumped Storage Plant (PSP) to be located in Hatta in the Emirate of Dubai United Arab Emirates”.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προγραμματισμό του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2018 για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών και για τον έλεγχο της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ