Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 18/04.09.2018

Δ.Σ. 18/04.09.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18ης/4.9.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 188.241,60 m2 (ΟΑ11) για την αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών στην περιοχή της κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. εκτάσεις συνολικού εμβαδού 188.241,60 m2 (Απαλλοτρίωση ΟΑ11), που ανήκουν στην κτηματική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου και στο Ελληνικό Δημόσιο, για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων του ΛΚΔΜ. 

                                                                                                                        ---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ILH-4 (1274004) για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΗΕ Ιλαρίωνα. - Έργο Στεγανοποίησης Λεκάνη Ελάτης – Οδοί Αποκατάστασης κατακλυζομένων τμημάτων Οδοποιίας – Κατασκευή Γεφυρών Παλιουριάς – Παναγιάς, Δήμητρας – Παλιουριάς και Καρπερού – Νησίου».
- Υπέρβαση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για την εκτέλεση εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του Έργου της εν λόγω σύμβασης.
- Παράταση τελικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών της εν λόγω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπέρβαση κατά 1.700.000 Ευρώ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ύψους 35.355.974 Ευρώ της σύμβασης αριθ. ILH-4 (1274004) για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΗΕ Ιλαρίωνα. - Έργο Στεγανοποίησης Λεκάνη Ελάτης – Οδοί Αποκατάστασης κατακλυζομένων τμημάτων Οδοποιίας – Κατασκευή Γεφυρών Παλιουριάς – Παναγιάς, Δήμητρας – Παλιουριάς και Καρπερού – Νησίου» και την παράταση της προθεσμίας πέρατος του συνόλου των εργασιών της σύμβασης έως 31.8.2019, για την εκτέλεση των απαραιτήτων προσθέτων εργασιών στα Έργα Άρδευσης, Ύδρευσης και Οδοποιίας της άνω σύμβασης, που η ΔΕΗ Α.Ε. υλοποιεί στην περιοχή του Δήμου Δεσκάτης στο Νομό Γρεβενών, στο πλαίσιο των οικείων προβλέψεων των Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. 

                                                                                                                        ---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Ανασύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε., ορίζοντας ως Μέλη της, τα εξής, κατ’ αλφαβητική σειρά, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- κ. Παναγιώτη Αλεξάκη,
- κ. Δημήτριο Βασιλάκη και
- κα Μαρία Φούντη. 
                                                                                                                        ---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ