Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 5/14.2.2017

Δ.Σ. 5/14.2.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/14.2.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση τριών κτηματικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 345.000 τ.μ. (127.000 τ.μ. και 42.000 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου και 176.000 τ.μ. στις Τοπικές Κοινότητες Χωρεμίου και Θωκνίας του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας) για την εκτροπή της κοίτης του Ποταμού Αλφειού και για λόγους εκμετάλλευσης και ασφαλούς ανάπτυξης των Ορυχείων Δυτικής Μαραθούσας και Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. (ΜΑΧΩ 1).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναγκαστική απαλλοτρίωση τριών κτηματικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 345.000 τ.μ. (127.000 τ.μ. και 42.000 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου και 176.000 τ.μ. στις Τοπικές Κοινότητες Χωρεμίου και Θωκνίας του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας).

                                                         ---------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2015.019/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας : «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Μείωση συμβατικών ρυθμών και επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου της πιο πάνω σύμβασης με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μείωση των συμβατικών ρυθμών και την επαύξηση κατά ποσοστό έως 50%, ήτοι, έως 1.952.400 Ευρώ, του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης αριθ. 2015.019/ΛΚΔΜ για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,12Χ106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» (Ανάδοχος εταιρεία « ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» με τις τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου και αντίστοιχη χρονική παράταση, με νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος την 12.10.2017, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

                                                          ---------- . ----------

Θέμα: Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2017.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προγραμματισμό του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2017, για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών και για τον έλεγχο της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

                                                              ---------- . ----------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-52116021 για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-52116021/26.5.2016 και την ανάθεση της παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια στην εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 21.004.980 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 4.3.2017 έως και 4.3.2018 με δικαίωμα προαίρεσης (option) της ΔΕΗ Α.Ε. για παράτασή της κατά ένα έτος.

                                                    ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ