Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 11/10.5.2017

Δ.Σ. 11/10.5.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 11ης/10.5.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υγείας της ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτου με την ονομασία «Διεθνές Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υγείας (ΔΙΕΠΥ)», με έδρα τη Δυτική Μακεδονία.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ