Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 7/12.05.2016

Δ.Σ. 7/12.05.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης/12.5.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Σύμβαση αριθ. 5336302/2013 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, διακίνηση 0,65 x 106 Μ3 στ. αμμοχαλίκων για υποδομές – υποστήριξη και διακίνηση 0,13 x 106 Μ3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Μείωση ρυθμών και χρονική παράταση της πιο πάνω σύμβασης για την εκτέλεση του εν λόγω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:
- Την παράταση της σύμβασης αριθ. 5336302/2013 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, διακίνηση 0,65 x 106 Μ3 στ. αμμοχαλίκων για υποδομές – υποστήριξη και διακίνηση 0,13 x 106 Μ3 λασπερών υλικών από τα δάπεδα εκσκαφέων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», κατά 67 ημέρες λόγω Ημερών Ασυνήθους Κακοκαιρίας (ΗΑΚ), χωρίς ουδεμία οικονομική επιβάρυνση για τη ΔΕΗ Α.Ε..
- Τη μείωση ρυθμών κατά 40% από 1.7.2015 μέχρι τη λήξη του Έργου (νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος η 20.3.2016), χωρίς αλλαγή της συνολικής συμβατικής ποσότητας.


Θέμα: Κάλυψη δαπανών για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε προϋπολογισμό ποσού μέχρι 70.000 Ευρώ για κάλυψη δαπανών για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε..


Θέμα: Χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίου «KARPATHOS» για μεταφορά μαζούτ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «KARPATHOS» για χρονικό διάστημα δύο ετών, για τη μεταφορά μαζούτ προς τους νησιωτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Επιχείρησης.


Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., με θέματα Ημερήσιας Διάταξης : α) Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και β) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργ. Ανδριώτη, να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και να ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

α) Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας
και
β) Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
                                                           -----------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.