Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 6/12.04.2016

Δ.Σ. 6/12.04.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6ης/12.4.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Σύμβαση αριθ. ΔΥΚΠΜ/6216091/13.2.2008 με αντικείμενο το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εμπορίας.
- Μερική παράταση ισχύος της πιο πάνω σύμβασης, ως σύμβασης συντήρησης του Συστήματος.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε :

1. Την τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος του Έργου του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας, με ταυτόχρονη παραίτηση των αντισυμβαλλομένων μερών από οποιαδήποτε απαίτηση που να προέρχεται ή να απορρέει από το νέο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, μέχρι την υπογραφή του υπό έγκριση και σύναψη Συμπληρώματος Νο 5.

2. Την 1η ετήσια αυτόματη ανανέωση της Συντήρησης σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της σύμβασης αριθ. ΔΥΚΠΜ 6216091/13.2.2008, με τον οίκο ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με ισχύ για μεν τις άδειες χρήσης SAP μέχρι 31.8.2016, για δε τη συντήρηση του εξοπλισμού, του αντίστοιχου λογισμικού υποδομής καθώς και την τεχνική υποστήριξη άλλων προϊόντων λογισμικού μέχρι 31.5 2016.

3. Την παράταση, για πέντε έτη της Συντήρησης του εξοπλισμού και του αντίστοιχου λογισμικού υποδομής, με τον οίκο ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 667.105,04 Ευρώ .


Θέμα: Έγκριση διευκολύνσεων για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή διευκολύνσεων, με το ελάχιστο δυνατό κόστος, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε..
                                                             ----------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.