Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 3/23.02.2016

Δ.Σ. 3/23.02.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 3ης/23.2.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
- Σύναψη σύμβασης/Service Level Agreement (SLA), μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την υλοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. των εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV και 400 kV για τη σύνδεση με το Σύστημα της νέας Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδας V.
- Ενημέρωση για διενέργεια Διαγωνισμού από τη ΔΕΗ Α.Ε./ΔΜΚΘ, με «Ανοικτή Διαδικασία» για τη Μελέτη – Κατασκευή (Turn – Key Έργο) του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150 kV, (GIS), για τη Λιγνιτική Μονάδα Πτολεμαΐδα V.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Σύμβασης/Service Level Agreement (SLA), με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την υλοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με αυτεπιστασία του, των εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 150 KV και 400 KV για τη σύνδεση με το Σύστημα της νέας Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδας V.


Θέμα: Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2016, για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών και για τον έλεγχο της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

                                                       ------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.