Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 24/24.11.2016

Δ.Σ 24/24.11.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης/24.11.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Πρόσκτηση έκτασης 91.639,78 τ.μ., μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σκοπό την κατασκευή νέας επαρχιακής οδού 35 (Ακρινής – Κοζάνης), για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσκτηση έκτασης 91.639,78 τ.μ., μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε..

                                                                      ------- . ----------

Θέμα: Συμβάσεις Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής, Παροχής Υπηρεσιών (SLAs) και Παραχώρησης Δικτύου Διανομής μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα σχέδια Συμβάσεων Ανάπτυξης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ και Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

                                                                      ------- . ----------

Θέμα: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την αναβάθμιση της στρατηγικής της εταιρείας, στο πλαίσιο και των επικείμενων δράσεων εταιρικού μετασχηματισμού, και την επιχειρηματική ανάπτυξη της Επιχείρησης και γενικότερα του Ομίλου, αποφάσισε τη σύσταση των Γενικών Διευθύνσεων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Εταιρικής Ανάπτυξης.
Επίσης, αποφάσισε όπως, η πλήρωση των θέσεων του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού (ΓΔ/ΣΜ) και του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης (ΓΔ/ΕΑ), γίνει χωρίς δημόσια προκήρυξη.

                                                                      ------- . ----------

Θέμα: Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών χωρίς δημόσια προκήρυξη.

                                                                     ---------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.