Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 11/28.06.2016

Δ.Σ. 11/28.06.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 11ης/28.6.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Λειτουργία Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Πτολεμαΐδας κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, είτε με ανάθεση σε ανάδοχο της στελέχωσης και λειτουργίας του, είτε με εκμίσθωση του ακινήτου για χρήση του ως Παιδικού Σταθμού, αποφάσισε δε και τον καθορισμό του ανώτατου ορίου κάλυψης του κόστους φιλοξενίας ανά παιδί εργαζομένου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Πτολεμαΐδας και Αμαρουσίου.

                                                                       ---------- . ----------

Θέμα:
Σύμβαση με Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους για την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη διαδικασία πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, ως ισχύει.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει σχετικό Συμπλήρωμα Σύμβασης με τις Τράπεζες HSBC, CITI και NBG για υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη διαδικασία του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

                                                                       ---------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.