Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ για οικειοθελή αποχώρηση παλαιών στελεχών της Επιχείρησης

Σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ για οικειοθελή αποχώρηση παλαιών στελεχών της Επιχείρησης


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την από 10.1.06 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ που αφορά στην οικειοθελή αποχώρηση παλαιών στελεχών της Επιχείρησης, τα οποία έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και κρίνεται σκόπιμο να τονιστούν τα εξής :

1. Πρόκειται για μια απόφαση - τομή, που έρχεται να δώσει λύσεις σε χρονίζοντα για την Επιχείρηση προβλήματα, με θετικό για τα στελέχη της τρόπο και αναγνωρίζοντας την μακροχρόνια συμβολή τους στην πορεία της Επιχείρησης.
Εξυπηρετεί απόλυτα εύλογες επιχειρηματικές στοχεύσεις και αποσκοπεί πρωτίστως στην ανανέωση του στελεχικού δυναμικού της Επιχείρησης και στην αποσυμφόρηση της διοικητικής πυραμίδας, που με την σειρά της θα οδηγήσει στη βέλτιστη αξιοποίηση των στελεχών.

2. Επιπλέον είναι το δεύτερο μέτρο στο πλαίσιο της πολιτικής ανανέωσης του στελεχικού δυναμικού, η οποία υιοθετήθηκε και με συνέπεια εφαρμόζεται από τη σημερινή διοίκηση με πρώτο δείγμα γραφής τη μη έγκριση (σε αντίθεση με το παρελθόν) δεκάδων αιτήσεων παραμονής στην Επιχείρηση μισθωτών πέραν των καθοριζομένων στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ορίων ηλικίας (65 για τα Διευθυντικά στελέχη, 62 για τους λοιπούς) και που σε κάθε περίπτωση είχαν θεμελιώσει τα ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα με αυτά της ρύθμισης (32 ασφαλιστικά χρόνια).

3. Ακόμη και στην περίπτωση, κατά την οποία το σύνολο των εμπιπτόντων στο μέτρο (περίπου 200) αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2006, η Επιχείρηση μπορεί με ευχέρεια να προβεί στην αντικατάσταση τους με νεότερα στελέχη από τη δεξαμενή των υπολοίπων 1500 στελεχών της.
Επί πλέον, η εν λόγω ρύθμιση δεν προσθέτει τίποτε στη δυνατότητα που έχουν οι υπάρχοντες και δυνάμει ανταγωνιστές της Επιχείρησης να προσελκύσουν στελέχη της καθώς οι εμπίπτοντες στο μέτρο μπορούν χωρίς η Επιχείρηση να μπορεί να τους εμποδίσει, να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή συνταξιοδοτούμενοι και να απασχοληθούν όπου και όπως επιθυμούν.

4. Ο ασφαλιστικός φορέας του προσωπικού του οποίου η ΔΕΗ είναι ο βασικός χρηματοδότης, και προς τον οποίο παρέχει και θα παρέχει κάθε υποστήριξη, δε θα υποστεί επιβάρυνση , ιδιαίτερα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα καθώς στα εν λόγω στελέχη τα οποία ούτως ή άλλως μπορούν να συνταξιοδοτηθούν δεν χορηγείται ούτε μια ημέρα πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
Επιπροσθέτως οι συντάξεις και το εφάπαξ βοήθημα που θα εισπράξουν θα είναι μειωμένα σε σχέση με αυτά που θα ελάμβαναν εάν συνταξιοδοτούνταν μεταγενέστερα και, σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός τους δεν ξεπερνά το 1% του συνόλου των συνταξιούχων της ΔΕΗ.

5. Το υπόψη μέτρο είναι απολύτως σύννομο και συνταγματικό τόσο από ασφαλιστική άποψη (δεν πρόκειται για χορήγηση πλασματικού χρόνου ασφάλισης οπότε θα απαιτούνταν σύνταξη αναλογιστικής μελέτης) όσο και από εργασιακή καθώς δεν θίγει την βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης, δεδομένου ότι αφορά σαφώς διακριτή κατηγορία μισθωτών, αυτή των στελεχών.Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2006                                                                                       Από το Γραφείο Τύπου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.