Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τα Οικονομικά Αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2008 της ΔΕΗ Α.Ε.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τα Οικονομικά Αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2008 της ΔΕΗ Α.Ε.1η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Στην ανακοίνωση της 28/8/2008, η ΓΕΝΟΠ αναφέρει ότι η συνολική αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ τους τελευταίους 16 μήνες ήταν 23,4%. Αληθεύει ;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η συνολική αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ από 1/1/2007 έως 30/6/2008, που επηρέασε τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2008, είναι 10%. Η αύξηση που δόθηκε από την 1η Ιουλίου 2008 κατά 7% θα επηρεάσει τα έσοδα από εδώ και στο εξής. Το 23,4% που αναφέρει η ΓΕΝΟΠ είναι η συνολική αύξηση που δόθηκε στα τιμολόγια της ΔΕΗ από 1/1/2005 μέχρι και την αύξηση του Ιουλίου 2008.

2η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Γιατί στο τέλος του 2007 με εισήγηση της ΡΑΕ και σύμφωνη απόφαση του ΥΠΑΝ δόθηκαν στη ΔΕΗ αυξήσεις 7% από 1/12/2007 και 7% από 1/7/2008, όταν δεν είχαν ακόμα παρουσιασθεί οι μεγάλες αυξήσεις των τιμών των καυσίμων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο λόγος που δόθηκαν οι υψηλές αυτές αυξήσεις, 7%+7% =14% είναι ότι σε αυτές έχουν συμπεριληφθεί 9 ποσοστιαίες μονάδες (από τις 14) για την αποζημίωση της ΔΕΗ για την παροχή Υποχρεώσεων Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών και στους πολυτέκνους. Επομένως, μόνο 5% περίπου είναι η πραγματική αύξηση που πήρε η ΔΕΗ στα τιμολόγια της.

3η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές αγοράς από τη ΔΕΗ του μαζούτ, του ντήζελ και του φυσικού αερίου την περίοδο 1/1/2007 έως 30/6/2008 ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην περίοδο αυτή αυξήθηκαν οι τιμές (σε €) του μαζούτ κατά 113%, του ντήζελ κατά 71% και του φυσικού αερίου κατά 19% (το φυσικό αέριο ακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου με χρονική υστέρηση).


4η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Ποιό ποσοστό των πωλήσεων της ΔΕΗ στο α΄ εξάμηνο του 2008 έχει παραχθεί από εισαγόμενα καύσιμα; Η ΓΕΝΟΠ στην ανακοίνωσή της αναφέρει μόνο το πετρέλαιο με ποσοστό 13,1%.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο α' εξάμηνο 2008 το 12,7% των πωλήσεων της ΔΕΗ έχει παραχθεί από πετρέλαιο (μαζούτ και ντήζελ), ενώ, επιπρόσθετα, 19,1% έχει παραχθεί από φυσικό αέριο.5η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Ποιό ποσοστό των πωλήσεών της στο α' εξάμηνο του 2008, η ΔΕΗ το εξασφάλισε από άλλους παραγωγούς / εισαγωγείς εντός και εκτός Ελλάδος, οι τιμές των οποίων επηρεάζονται και αυτές από τις τιμές των καυσίμων ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο α' εξάμηνο 2008 το 17,7% των πωλήσεών της, η ΔΕΗ το εξασφάλισε από παραγωγούς / εισαγωγείς εντός και εκτός Ελλάδος, με τιμές που και αυτές επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των εισαγόμενων καυσίμων.


6η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Ποιό ποσοστό των πωλήσεών της ΔΕΗ στο α΄ εξάμηνο του 2008 έχει παραχθεί από λιγνίτη, νερά και ΑΠΕ που αποτελούν τα εγχώρια (εθνικά) καύσιμα και τα οποία δεν επηρεάζονται άμεσα από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο α' εξάμηνο 2008 μόνο το 50,5% των πωλήσεών της, η ΔΕΗ το έχει παραγάγει από εγχώρια καύσιμα (λιγνίτη, νερά και ΑΠΕ).'Αρα, το υπόλοιπο 49,5% επηρεάζεται άμεσα από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων.


7η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Ποια ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά της ενέργειας που πωλήθηκε το 2004, που το επικαλούνται πολλοί ως την καλύτερη χρονιά για τα κέρδη της ΔΕΗ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα αντίστοιχα ποσοστά το 2004 είναι τα εξής:
-65,3% από εγχώρια καύσιμα (λιγνίτη, νερά και ΑΠΕ)
-12,4% από πετρέλαιο
-14,1% από φυσικό αέριο
-8,2% από αγορές και εισαγωγές


8η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Ως γνωστόν, ένα νοικοκυριό χρειάζεται ρεύμα και θέρμανση για το σπίτι και βενζίνη για το αυτοκίνητό του. Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές των προιόντων αυτών για το ελληνικό νοικοκυριό από τον Ιανουάριο 2007 μέχρι τον Ιούνιο 2008 ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην περίοδο αυτή, η συνολική αύξηση στο τιμολόγιο ρεύματος οικιακής χρήσεως ήταν 10%. Στην ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε 54 %, το φυσικό αέριο 44 % και η βενζίνη 32 % .


9η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Ποιοί θεωρείτε ότι είναι οι τρείς κυριότεροι αρνητικοί παράγοντες που οδήγησαν τη ΔΕΗ σε ζημία στο α'εξάμηνο του 2008;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι τρεις κυριότεροι αρνητικοί παράγοντες που οδήγησαν σε ζημία τη ΔΕΗ το α΄ εξάμηνο του 2008 κατά σειρά σημαντικότητας ήταν:
Α) Οι πρωτοφανείς αυξήσεις των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου και αγορών ενέργειας.
Β) Η μικρότερη συμμετοχή των εγχώριων καυσίμων (λιγνίτης, νερά, ΑΠΕ) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 14,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2004.
Γ) Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΕΗ επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα με μια πρόβλεψη €56,9 εκατ, για την κάλυψη εκπομπών CO2.
Μόνο αυτοί οι τρεις παραπάνω παράγοντες, αύξησαν τα έξοδα της Εταιρείας σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2007 κατά € 462 εκατ, έναντι αύξησης σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2007 των εσόδων από τις αυξήσεις των τιμών και των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 270 εκατ.10η ΕΡΩΤΗΣΗ
-Τι θα επιτυγχάνει η ΔΕΗ από το 2009 και μετά, με την εφαρμογή της Ρήτρας Καυσίμων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Ρήτρα Καυσίμων είναι ένα εργαλείο το οποίο λειτουργεί αντικειμενικά επιτρέποντας οι όποιες μεταβολές στις τιμές των εισαγόμενων καυσίμων, ανοδικές ή καθοδικές, που δεν ελέγχονται από τη ΔΕΗ, και αν θέλετε τις περισσότερες φορές και από την Πολιτεία, να περνούν στην κατανάλωση. Με απλά λόγια, με τη Ρήτρα Καυσίμων η κερδοφορία της ΔΕΗ δεν θα επηρεάζεται, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, από τις τιμές των εισαγόμενων καυσίμων που αυτή δεν ελέγχει.


11η ΕΡΩΤΗΣΗ
-Συμφέρει τους καταναλωτές η εφαρμογή της Ρήτρας Καυσίμων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Ρήτρα Καυσίμων, είναι ένα δίκαιο και ουδέτερο εργαλείο. Οι καταναλωτές θα επιβαρύνονται όταν οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων είναι ανοδικές, θα ωφελούνται όμως όταν οι τιμές των καυσίμων αυτών είναι καθοδικές.


12η ΕΡΩΤΗΣΗ
-Η ΓΕΝΟΠ επίσης καταγγέλλει ότι ο κ.Αθανασόπουλος αύξησε το μισθό του κατά 50%. Τι λέτε για αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατ' αρχήν ο ετήσιος μισθός του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος ανέρχεται σε € 300 χιλ, πλέον bonus στις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα της Εταιρείας είναι πολύ καλά, ποτέ δεν καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης και αυτός είναι ο κανόνας που ισχύει σε όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, ο μισθός καθορίζεται με πρόταση των αρμόδιων Υπουργών που εκπροσωπούν την Πολιτεία και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Δεύτερον, στην περίπτωση του κ. Αθανασόπουλου δεν μπορεί να γίνει ακριβής σύγκριση, δεδομένου ότι, για πρώτη φορά από την εποχή που η ΔΕΗ εισήχθη στο Χρηματιστήριο, συνυπάρχουν στη ΔΕΗ σε ένα πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και
Τρίτον, πληροφοριακά οι προηγούμενοι ετήσιοι μισθοί του Διευθύνοντος Συμβούλου ήταν € 200 χιλ, πλέον bonus στις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα της Εταιρείας ήσαν πολύ καλά και του Προέδρου € 150 χιλ.


13η ΕΡΩΤΗΣΗ
Σε κεντρικό δελτίο μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού την Παρασκευή 29/8/2008, αναφέρθηκε ότι ο κ. Αθανασόπουλος πήρε πρόσθετη αμοιβή (bonus) για τα καλά αποτελέσματα της Εταιρείας το 2007 σε σχέση με το 2006. Επίσης, ζητήθηκε από τους παρουσιαστές του τηλεοπτικού σταθμού, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2008, ο κ. Αθανασόπουλος να επιστρέψει την παραπάνω πρόσθετη αμοιβή. Τα έχει επιστρέψει τα χρήματα αυτά ο κ. Αθανασόπουλος ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τίποτα δεν είναι περισσότερο πιο ανακριβές και πιο αντιδεοντολογικό. Η αλήθεια είναι ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12 Ιουνίου 2008 ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος με πρόταση δική του ζήτησε να μην δοθεί bonus στον ίδιο και στον αντιπρόεδρο της Επιχείρησης για το έτος 2007, παρά το γεγονός ότι είχε βελτιωθεί σημαντικά η κερδοφορία της Επιχείρησης σε σύγκριση με το 2006.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ο γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης διάβασε την ακόλουθη πρόταση:
" Aν και η κερδοφορία του Ομίλου της ΔΕΗ το 2007 βελτιώθηκε σημαντικά κατά 558% σε σχέση με το 2006, ή ακόμη και εάν δεν συνυπολογισθούν τα έσοδα από την πώληση της Tellas, κατά 165%, ολοκληρώθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και η γενική εικόνα της Επιχείρησης ήταν πολύ καλή, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τάκης Αθανασόπουλος θεωρεί ότι, υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία δεν είναι σκόπιμη η επιβράβευση της αποτελεσματικής διαχείρισης της χρήσης 2007 για την καταβολή bonus , τόσο στον ίδιο όσο και στον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Χατζηαργυρίου, η οποία επιβράβευση είχε προεγκριθεί από την 5η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2007"
Η σχετική πρόταση εγκρίθηκε από τους μετόχους και, συνεπώς, είναι παντελώς αναληθές ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο ανώτατο στέλεχος έχει λάβει οποιοδήποτε bonus στην τελευταία διετία.


14η ΕΡΩΤΗΣΗ
-Μερικοί ισχυρίζονται ότι η εμφάνιση ζημιών το α' εξάμηνο του 2008 οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί ούτε μία απόφαση για μεγάλες επενδύσεις από το 2004. Έχουν δίκιο ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είναι γνωστό ότι η κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής, από τη λήψη της σχετικής απόφασης μέχρι τη θέση σε λειτουργία, απαιτεί, ανάλογα με το είδος καυσίμου, 4-7 έτη. Κατά συνέπεια, για να ήταν σε λειτουργία το α' εξάμηνο του 2008 μια νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα έπρεπε να είχε αποφασισθεί η κατασκευή της πριν το 2004.

Επιπρόσθετα, πρέπει να λεχθούν τα εξής:

Πρώτον, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για να ενταχθεί στο Σύστημα η μονάδα φυσικού αερίου του Αλιβερίου ισχύος 417 MW παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί.
Δεύτερον, πέρυσι το φθινόπωρο ανακοινώθηκε το μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 3.200 MW. Έχουν ήδη προκηρυχθεί οι μονάδες φυσικού αερίου ισχύος 800 MW στη Μεγαλόπολη και λιγνίτη 450MW στη Μελίτη της Φλώρινας. Στους επόμενους 2 μήνες η Εταιρεία θα παραλάβει τις προσφορές των διαγωνιζομένων για τις μονάδες αυτές.
Τρίτον, πολύ σύντομα και με γρήγορους ρυθμούς θα προχωρήσει η υλοποίηση των λοιπών έργων που έχουν ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα, έχει αποφασιστεί να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς η υλοποίηση της ανθρακικής μονάδας 800 MW στο Μηλάκι της Εύβοιας, της λιγνιτικής μονάδας 450 MW στην Πτολεμαϊδα και, τέλος, της ανθρακικής μονάδας 800 MW στη Λάρυμνα.
Τέταρτον, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ έχει εγκρίνει τους όρους σύστασης εταιρείας κοινού επιχειρηματικού σκοπού με τη Χαλυβουργική για την κατασκευή και λειτουργία 2 μονάδων φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 880 MW στις εγκαταστάσεις της στην Ελευσίνα.
Πέμπτον, αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει η Εταιρεία μας για την κάλυψη των αναγκών των νησιών (πχ Κρήτη, Ρόδος, Λέσβος κλπ) και
Τέλος, έχουν αποφασισθεί και δρομολογηθεί σημαντικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα, μικρά υδροηλεκτρικά, αιολικά πάρκα και γεωθερμία).


15η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Ποιό ποσοστό του κόστους της ΔΕΗ είναι ελέγξιμο; Πόσο θα μπορούσε να μειωθεί το κόστος αυτό, ώστε να εξασφαλισθούν οι πόροι που χρειάζονται για τις επενδύσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εάν θεωρήσουμε ότι το ελέγξιμο κόστος της ΔΕΗ είναι η μισθοδοσία των εργαζομένων που αντιστοιχεί στο 25% περίπου του συνόλου των εξόδων εκμετάλλευσης και τα λειτουργικά έξοδα (υλικά, υπηρεσίες, εργολαβίες κλπ) που αντιστοιχούν στο 10,7%, προκύπτει ότι το συνολικό ελέγξιμο κόστος ανέρχεται σε 36% περίπου .
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μείωσης του κόστους αυτού με ανάληψη δράσεων που θα στοχεύουν στην αναδιοργάνωση και στον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και διαδικασιών της Επιχείρησης. Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν από την επιτυχία των δράσεων αυτών είναι αναγκαίοι για την απαιτούμενη εσωτερική χρηματοδότηση των επενδυτικών δαπανών της ΔΕΗ.


16η ΕΡΩΤΗΣΗ
-Όλοι επισημαίνουν τη μεγάλη κερδοφορία της ΔΕΗ το 2004 και αναρωτιούνται πως φτάσαμε στις ζημιές των € 115 εκατ το α' εξάμηνο του 2008. Τι μπορεί να ειπωθεί για αυτό;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είναι γεγονός ότι το 2004 θεωρείται ως η καλύτερη χρονιά για την κερδοφορία της ΔΕΗ, ενώ στο α΄ εξάμηνο του 2008 ήταν ζημιογόνος και προβλέπεται να είναι και για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν αλλάξει κάτι σημαντικά (πχ δραστική μείωση τιμών καυσίμων).
Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πλήττει περισσότερο από κάθε άλλο την Εταιρεία και ιδιαίτερα τους μετόχους.
Όμως, μια τέτοια σύγκριση όταν γίνεται για να αξιολογηθεί η διοικητική αποτελεσματικότητα σε δύο διαφορετικές περιόδους όχι μόνο δεν είναι αρκετή, αλλά θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και απλοϊκή, γιατί το μόνο που επιτυγχάνει είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των δύο περιόδων, χωρίς να εξετάσει τους παράγοντες και τις καταστάσεις που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτών των αποτελεσμάτων. Με απλά λόγια είναι δυνατόν μια εταιρεία να είναι πιο αποδοτική σε μία περίοδο που τα αποτελέσματα της είναι πιο χαμηλά ή ακόμα και αρνητικά, σε σχέση με μια άλλη περίοδο που τα αποτελέσματά της ήταν πάρα πολύ καλά.
Ιδιαίτερα, στην έκταση που οι παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρεία αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι διαφορετικοί στις δύο περιόδους, η σύγκριση της αποδοτικότητας της Επιχείρησης είναι χρήσιμη μόνο με την προϋπόθεση ότι θα συνεκτιμηθούν και οι διαφορετικοί αυτοί παράγοντες. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζουμε έναν έναν τους παράγοντες που έχουν μεταβληθεί και τους κρατούμε σταθερούς και για τις δύο περιόδους, για να δούμε την επίπτωση που έχουν στα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, μερικοί από τους κύριους παράγοντες που μεταβλήθηκαν το 2008 έναντι του 2004 είναι:

- Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας είναι, λόγω αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας αυξημένα κατά 24,6% .
- Η διεθνής τιμή του Brent σε $ είναι αυξημένες κατά 229%,
- Το € έχει ανατιμηθεί έναντι του $ 15,7%
- Οι αμοιβές του προσωπικού έχουν αυξηθεί κατά 39%
- Ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί κατά 4.000 εργαζόμενους περίπου.
- Ο Δείκτης Τιμών παραγωγού στη βιομηχανία είναι αυξημένος κατά 28,2 %,
- Η συμμετοχή των εισαγωγών και αγορών ενέργειας στην κάλυψη των πωλήσεων, καθώς και οι σχετικές τιμές που επιβαρύνουν τη ΔΕΗ είναι επίσης υπερδιπλάσιες,
- Η συμμετοχή της παραγωγής από λιγνίτη στην κάλυψη των πωλήσεων είναι μικρότερη κατά 7,3% περίπου.
- H συμμετοχή της παραγωγής από νερά στην κάλυψη των πωλήσεων είναι μικρότερη κατά 45 % περίπου,
- Η σχέση εκμετάλλευσης που βαρύνει το κόστος εξόρυξης του λιγνίτη έχει χειροτερεύσει κατά 25 % περίπου,
- Η Επιχείρηση έχει επιβαρυνθεί με πρόβλεψη CO2 ύψους € 56,9 εκατ για το α΄ εξάμηνο του 2008,
- κλπ,κλπ

Για παράδειγμα, αν πάρουμε τη συνδυασμένη επίδραση όλων των ανωτέρω αναφερομένων παραγόντων τότε εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα του 2004 θα ήταν αρκετά πιο ζημιογόνα από αυτά που ανακοινώσαμε πρόσφατα.

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2008                                                                                   Από το Γραφείο Τύπου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.