Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ερωτήματα και απαντήσεις για το κλείσιμο γραφείων της Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ

Ερωτήματα και απαντήσεις για το κλείσιμο γραφείων της Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το κλείσιμο γραφείων της Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ

Σχετικά με επιστολή της ΕΔΟΠ της 27/08/2007 που απευθύνεται "Προς τους Δημάρχους όλης της Χώρας" επισημαίνουμε ότι σε αυτή τη φάση θα αποφύγουμε να σχολιάσουμε τη δεοντολογία της προσπάθειας ορισμένων εκπροσώπων εργαζομένων να συσπειρώσουν εξωτερικούς φορείς εναντίον της ίδιας της Επιχείρησης.
Όμως, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα ποιοι πραγματικά σκοποί εξυπηρετούνται από μια τέτοια κίνηση. Ελπίζουμε παρόμοιες πρακτικές να εκλείψουν στο μέλλον.

Τα ερωτήματα που εγείρονται με αφορμή το σχετικό δημοσίευμα και οι σχετικές επισημάνσεις της Επιχείρησης έχουν ως ακολούθως.

1η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Η ΔΕΗ έχει επιλέξει σε ορισμένες μικρές περιοχές της Χώρας, να αναθέσει τη δραστηριότητα είσπραξης των λογαριασμών των πελατών της σε άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα σε Τράπεζες, ΕΛΤΑ, κ.α. Γιατί η ΔΕΗ έχει πάρει αυτή την απόφαση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Η ΔΕΗ υποχρεώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχωρίσει τις τεχνικές υπηρεσίες Δικτύου από την εμπορία του ρεύματος στους πελάτες της. Αποτέλεσμα αυτού του διαχωρισμού είναι ότι δεν μπορεί η ΔΕΗ να υποστηρίζει πάντοτε τη λειτουργία γραφείου ή καταστήματος με υπαλλήλους για να εισπράττουν μόνο λογαριασμούς
Στις μικρές περιοχές της χώρας αν συνέχιζαν να λειτουργούν γραφεία εμπορίας θα είχαν κόστος πολύ μεγαλύτερο από τα όποια οφέλη θα είχε η Επιχείρηση, με αποτέλεσμα να κληθούν οι ίδιοι πελάτες να επιβαρυνθούν το επιπλέον κόστος.
Ειδικότερα:
Πρώτον, η σύσταση ή διατήρηση ενός γραφείου ή καταστήματος απαιτεί την εκπλήρωση βασικών προϋποθέσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του. Για παράδειγμα, για τη διατήρηση ενός γραφείου με 8ωρη λειτουργία, απαιτούνται παραπάνω από 2 εργαζόμενοι, απόκτηση και συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών, προδιαγραφές ασφαλείας (ιδίως για δραστηριότητες που περιλαμβάνεται διακίνηση χρημάτων), ενοίκια, κλπ.

Είναι φανερό ότι, το κόστος της παραπάνω δραστηριότητας υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια οφέλη αποκομίζει η ΔΕΗ από αυτήν την δραστηριότητα.

Δεύτερον, σε περίπτωση που υπάρχουν φορείς ή εταιρείες που διενεργούν παρόμοιες δραστηριότητες, ως ένα από τα βασικά αντικείμενά τους, προβλέπεται τουλάχιστον ένας από αυτούς τους φορείς, να παρέχει την υπηρεσία είσπραξης των λογαριασμών χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των πελατών μας. Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση για τους πελάτες μας και χαμηλότερο κόστος για την ΔΕΗ και τους ίδιους τους καταναλωτές.

Τρίτον, αλλά και το πιο σοβαρό ζήτημα για τη ΔΕΗ, εσωτερικά, είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι μας απασχολούνται με δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στην Επιχείρηση. Επιδίωξή μας είναι, όπου αυτό είναι δυνατόν, η εργασία να γίνεται με τους πλέον σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους.
Θεωρούμε ότι όποτε η είσπραξη χρημάτων μπορεί να γίνεται από εξίσου ή περισσότερο εξειδικευμένες γι΄ αυτό το αντικείμενο επιχειρήσεις (πχ τράπεζες) αποδεσμεύονται δικοί μας εργαζόμενοι προκειμένου να απασχολούνται πλήρως σε άλλες εργασίες.
2η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Πόσο απαραίτητη είναι η δημιουργία ή διατήρηση του εισπρακτικού μηχανισμού της ΔΕΗ ΑΕ ως κομμάτι των δραστηριοτήτων της για την ανάπτυξη και το συμφέρον της Επιχείρησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Η ΔΕΗ ΑΕ έχει εξαγγείλει στο πλαίσιο του Στρατηγικού της Σχεδίου ένα δυναμικό και απαιτητικό επενδυτικό πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του οποίου απαιτείται η διασφάλιση επαρκών ταμειακών ροών. Παρά το γεγονός ότι η Επιχείρηση σήμερα είναι πιο αποδοτική από προηγούμενα χρόνια, η κερδοφορία της είναι αρνητική δεδομένων των πολλών αρνητικών και εκτός του ελέγχου της παραγόντων που την επηρεάζουν. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2008 αλλά και από τις προβλέψεις για τα αποτελέσματα του έτους, είναι εμφανής η επιτακτική ανάγκη να αναλάβει η Επιχείρηση εσωτερικές δράσεις που να οδηγούν στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Με διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η προσαρμογή της εισπρακτικής δραστηριότητας προς τις νέες συνθήκες, η ΔΕΗ ΑΕ θα επιτύχει τη μείωση του κόστους λειτουργίας της ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική, σε τελικό όφελος των εργαζομένων της όσο και του κοινωνικού συνόλου.


3η ΕΡΩΤΗΣΗ
- Αληθεύει ο ισχυρισμός της ΕΔΟΠ ότι μεθοδεύεται "σμίκρυνση των λειτουργικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ";

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Η ανάπτυξη και η κερδοφορία της ΔΕΗ ΑΕ εδράζονται στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος. Ήδη έχει δρομολογηθεί ένα στιβαρό πρόγραμμα ένταξης νέου παραγωγικού δυναμικού χωρίς το οποίο η ΔΕΗ ΑΕ είναι καταδικασμένη σε μαρασμό. Επίσης, στον Εμπορικό τομέα προγραμματίζεται η εντατική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών. Έτσι, εξετάζονται ως νέες δραστηριότητες:

" Η ενεργειακή απόδοση κτιρίων
" Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημοτικού φωτισμού
" Η διαχείριση της ζήτησης
" Η διεύρυνση της εμπορίας ενεργειακών προϊόντων εκτός συνόρων
" Τα κέντρα τηλεξυπηρέτησης καταναλωτών

Οι νέες αυτές δραστηριότητες προϋποθέτουν ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού, καθώς και νέες προσλήψεις.

Όπως γίνεται φανερό, βασιζόμαστε στο ανθρώπινο δυναμικό μας για τον εκσυγχρονισμό της Επιχείρησης και την συνεχή κερδοφορία της. Είναι, λοιπόν, τελείως εσφαλμένη η αντίληψη ορισμένων ότι η Επιχείρηση οδηγείται σε συρρίκνωση των λειτουργιών της.


Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008                                                                             ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.