Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αράχθου

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αράχθου


Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021
Παράρτημα 
Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ
Αίτηση

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 07.05.2021 έως και Δευτέρα 17.05.2021.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ