Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής


Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για την Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα


Yποβολή Aιτήσεων από 03/04/2017 μέχρι 12/04/2017

Αρμόδιος υπάλληλος κ.ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ Μ. τηλ. 2103355129

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ