Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Αθερινόλακκου


Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

Παράρτημα

Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ

Αίτηση


Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 16/07/2021 έως και Δευτέρα 26/07/2021

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ