Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχολιασμός έκθεσης UCTE

Σχολιασμός έκθεσης UCTE


Σχολιασμός της Έκθεσης:
«UCTE System Adequacy Forecast 2004 - 2010»


Η UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) δημοσιοποίησε πρόσφατα (Δεκέμβριος 2003) Έκθεση με τίτλο «UCTE System Adequacy Forecast 2004 – 2010».
Η Έκθεση αυτή αφορά μελέτη της UCTE για την πρόβλεψη επάρκειας ισχύος παραγωγής-μεταφοράς των ηλεκτρικών συστημάτων των χωρών-μελών της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η Ελλάδα.
Αντικειμενικός στόχος της μελέτης είναι να δώσει έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα ως προς την αξιοπιστία λειτουργίας των συστημάτων και να επισημάνει πιθανές ανάγκες ή ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο προς τους Διαχειριστές όσο και τους παίκτες της αγοράς.
Η μελέτη βασίζεται σε κριτήρια όπως τα ορίζει η UCTE. Ως δείκτης για την εκτίμηση της αξιοπιστίας ορίζεται η Εναπομένουσα Ισχύς Παραγωγής (Remaining Capacity), για δύο ενδεικτικές ημέρες ανά έτος, και ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια την Έκθεση, είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ. Σύμφωνα με το δείκτη αυτό και εκ πρώτης όψεως, εμφανίζεται μια αρνητική εικόνα για την Ελλάδα για την περίοδο 2004 – 2006, δεδομένου ότι στη μελέτη η Εναπομένουσα Ισχύς Παραγωγής εμφανίζεται αρνητική!!!
Επισημαίνεται ότι ο δείκτης αυτός, σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τον διεθνώς παραδεκτό δείκτη του Περιθωρίου Εφεδρείας Ισχύος (Reserve margin).
Ως πλέον κατάλληλος δείκτης για τη μελέτη αξιοπιστίας συστημάτων θεωρείται η Πιθανότητα Απόρριψης Φορτίου (Loss of Load Probability, LOLP) ο οποίος προσδιορίζεται με διεθνώς αποδεκτή επιστημονική μεθοδολογία. Το Περιθώριο Εφεδρείας Ισχύος αποτελεί έναν απλούστερο τρόπο εκτίμησης της αξιοπιστίας.
Επειδή τα δεδομένα που αφορούν το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα και χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, η ΔΕΗ διατηρεί αντικειμενικές επιφυλάξεις και θεωρεί αναγκαίο να προβεί στις παρακάτω παρατηρήσεις – διευκρινήσεις:

1. Η καθαρή ισχύς των σταθμών παραγωγής της ΔΕΗ ανέρχεται σε 10.100 MW ενώ η αντίστοιχη των ιδιωτικών εκτιμάται σε 300 MW (κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).
Η ικανότητα των Βορείων Διασυνδέσεων υπερβαίνει τα 600 MW (και σε ημερήσια βάση και τα 750 MW), ενώ η ικανότητα της διασύνδεσης με την Ιταλία ανέρχεται σε 500 MW.
Μέσα στο 2004 αναμένεται να ενταχθούν αεριοστροβιλικές μονάδες συνολικής ισχύος 280 MW (εκ των οποίων 120 MW θα ανήκουν στη ΔΕΗ), ενώ ήδη έχει τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία η νέα μονάδα στη Φλώρινα ισχύος 330 MW.

2. Η αιχμή ζήτησης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος για τα έτη 2002 και 2003 ανήλθε αντίστοιχα σε 8.924 MW και 9.040 MW.

3. Με βάση αυτά τα στοιχεία η τιμή του LOLP για το 2004 αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα των ετών 2002 και 2003, οπότε δεν υπήρξε πρόβλημα κάλυψης της ζήτησης καθόσον η αύξηση της διαθέσιμης ισχύος αναμένεται να καλύψει την αύξηση της αιχμής ζήτησης.

4. Το Περιθώριο Εφεδρείας Ισχύος αναμένεται να είναι της τάξεως του 20% λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις ή του 10% λαμβάνοντας υπόψη μόνο το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό. Τα ποσοστά αυτά είναι διεθνώς αποδεκτά ιδίως μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον των απελευθερωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Στη μελέτη της UCTE για τον υπολογισμό του ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ δείκτη για την εκτίμηση της αξιοπιστίας:
- Ακολουθείται διαφορετική μεθοδολογία.
- Υποεκτιμάται η διαθέσιμη ισχύς των σταθμών του ελληνικού συστήματος.
- Δεν λαμβάνεται υπόψη η ένταξη των νέων αεριοστροβίλων.
- Δεν λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.