Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Απάντηση της ΔΕΗ σε σχόλιο της Οικονομικής Καθημερινής για τα"πριμ επιτάχυνσης"

Απάντηση της ΔΕΗ σε σχόλιο της Οικονομικής Καθημερινής για τα"πριμ επιτάχυνσης"


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
                                                                      Αρ. Ημ.: ΓΔ/Π/654/29.3.04

Προς
κ. Α. Καρακούση
Διευθυντή Εφημερίδας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κύριε Διευθυντά,
Σε σχόλιο της Οικονομικής Καθημερινής της 27ης Μαρτίου 2004, σελίδα 13η, που φέρει τον τίτλο "Η ΔΕΗ και τα πριμ επιτάχυνσης", περιλαμβάνονται ανακρίβειες που δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις. Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την ορθή ενημέρωση των αναγνωστών σας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής:

Η ΔΕΗ Α.Ε. επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέματα και καταβάλλοντας συνεχείς και έντονες προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές που δραστηριοποιείται, προχώρησε μεταξύ πολλών άλλων μέτρων και στην υλοποίηση του μεγάλου έργου της αναβάθμισης των υφισταμένων Ηλεκτροστατικών Φιλτρων Τέφρας αλλά και προσθήκης νέων, στις Μονάδες ΙΙΙ και ΙV του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς.

Για το υπόψη Έργο προκηρύχθηκε Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός το Μάιο του 2001, στον οποίον έλαβαν μέρος τρεις Όμιλοι Διεθνών και Ελληνικών Εταιρειών. Η σχετική Σύμβαση, που προέκυψε από τη διενέργεια του ως άνω Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού, υπεγράφη στις 22.04.2002 μεταξύ της Επιχείρησης και του μειοδότη Ομίλου Εταιρειών "ALSTOM Power Sweden A.B.- METKA A.E.". Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης ανέρχεται σε 43,090,446 €. Η συνολική προθεσμία πέρατος του Έργου ήταν 25 ημερολογιακοί μήνες. Εντός του χρόνου αυτού, ο χρόνος κράτησης της κάθε Μονάδος, πού προβλέπεται σύμφωνα με τη διεθνή και πάγια πρακτική και εμπειρία για το εκτεταμένο αντικείμενο αυτής της φύσεως Έργου, είναι τρεις μήνες.
Η Επιχείρηση, το Σεπτέμβριο 2003 και ενώ το Έργο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, προέβη σε εξέταση της δυνατότητας μείωσης του χρόνου κράτησης, γεγονός που, υπό την κρατούσα τότε συγκυρία, μόνο οφέλη μπορούσε να της αποφέρει για πολλαπλούς επιχειρηματικούς λόγους όπως:
· αυξημένη διαθεσιμότητα λιγνιτικών Μονάδων,
· εξοικονόμηση υδάτινων πόρων,
· ασφαλής κάλυψη της ζήτησης τους χειμερινούς μήνες και ιδιαίτερα κατά τον Δεκέμβριο 2003,
· ταχύτερη ένταξη των Μονάδων την άνοιξη του 2004 ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας,
· αντιμετώπιση της προσωρινής χειροτέρευσης της ποιότητας του λιγνίτη (γεγονός που ήγειρε τις έντονες αντιδράσεις των φορέων της περιοχής),
· αντιμετώπιση του κόστους αντικατάστασης της παραγωγής των λιγνιτικών Μονάδων από πετρελαϊκή παραγωγή - υπολογίζεται ότι η ζημία της Επιχείρησης από τη μη λειτουργία μιας λιγνιτικής Μονάδας 310 MW είναι της τάξεως των 200,000 € ημερησίως,
· αντιμετώπιση συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης.
Η εν λόγω επιτάχυνση συνεπαγόταν έντονους ρυθμούς εργασίας υπό δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες σε βάρδιες, με κινητοποίηση αυξημένου προσωπικού και εξοπλισμού, υπερωρίες, εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες. Επακολούθησαν επίπονες διαπραγματεύσεις με τον Ανάδοχο Όμιλο του Έργου, που κατέληξαν σε τίμημα 85,000 € ανά ημέρα, τίμημα εύλογο με βάση όλες τις παραμέτρους του προβλήματος. Πέραν τούτου επιτεύχθηκαν και άλλες ευνοϊκές για την Επιχείρηση ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η παραίτηση του Αναδόχου από απαίτηση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τουλάχιστον 40 ημέρες, λόγω δυσμενέστατων καιρικών συνθηκών. Όλες οι εν λόγω ρυθμίσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης στις 23.09.2003, μετά από σχετική εισήγηση των Υπηρεσιών και πλήρη τεκμηρίωση του κόστους - οφέλους για τη ΔΕΗ.

Το αποτέλεσμα της επιτάχυνσης των εργασιών, απέδωσε στην Επιχείρηση καθαρό οικονομικό όφελος της τάξεως τουλάχιστον των 9,000,000 €.

Συμπερασματικά, η Επιχείρηση από τη συμφωνία αυτή, η οποία αναμένεται συνολικά και για τις δύο Μονάδες να επιφέρει αύξηση του συνολικού συμβατικού τιμήματος μόνο κατά 16%, ωφελήθηκε σημαντικότατα και πολλαπλά για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν, από την ένταξη δύο λιγνιτικών Μονάδων ισχύος 310MW εκάστη, κατά 37 ημερολογιακές ημέρες για την Μονάδα IV και 46 ημερολογιακές ημέρες για την Μονάδα III, νωρίτερα από τον συμβατικά προβλεπόμενο χρόνο ένταξης τους, με παράλληλη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του Περιβάλλοντος της περιοχής.
Η Μονάδα ΙV ευρίσκεται ήδη σε εμπορική λειτουργία με εκπομπές κατά πολύ μικρότερες των απαιτουμένων ορίων τόσο από την Ελληνική όσο και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η δε Μονάδα ΙΙΙ ευρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία με τα ίδια ως άνω ευνοϊκά αποτελέσματα.

Θεωρούμε απαραίτητο να γίνουν γνωστά τα παραπάνω στους αναγνώστες σας και να τύχουν της ίδιας προβολής με το δημοσίευμά σας, όπως δεοντολογικά επιβάλλεται.

                                                                                             Με εκτίμηση,

                                                                                           Κ. ΠΑΝΕΤΑΣ
                                                                            Γενικός Διευθυντής Παραγωγής


Κοινοποίηση :
κ. Σ. Κωνσταντινίδη
Διευθυντή Οικονομικής Καθημερινής


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.