Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Aπάντηση της ΔΕΗ σε δημοσίευμα της εφημερίδας "ΑΠΟΦΑΣΗ" της 22/09/2004

Aπάντηση της ΔΕΗ σε δημοσίευμα της εφημερίδας "ΑΠΟΦΑΣΗ" της 22/09/2004                                                                                                      ΑΡ.ΗΜ:Γ.ΔΝΣ/2978/22.9.04

                                                                                                                                     


κ.Ι. Παπαγιάννη
Διευθυντή Εφημερίδας
ΑΠΟΦΑΣΗΚύριε Διευθυντά,

Με την παρούσα επιθυμούμε να διαμαρτυρηθούμε για το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Εφημερίδας σας με τον τίτλο "Κάθαρση στη ΔΕΗ", διότι είναι αναληθές και προδήλως συκοφαντικό. Ειδικότερα, στο ανωτέρω δημοσίευμα, για λόγους που μόνο εσείς γνωρίζετε, διατυπώνονται απόψεις και σχόλια που βλάπτουν κατά τρόπο ανεπανόρθωτο την καλή φήμη της Επιχείρησης δημιουργώντας εσφαλμένες εντυπώσεις στο αναγνωστικό κοινό και στους μετόχους της.

Σε απάντηση του ως άνω δημοσιεύματος και προκειμένου να ενημερωθεί ορθά και ολοκληρωμένα το αναγνωστικό σας κοινό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Προμήθεια Ιμάντων

Η ΔΕΗ Α.Ε. προμηθεύεται τους ιμάντες για τις ανάγκες των ορυχείων και των ατμοηλεκτρικών σταθμών από την εταιρεία ΙΜΑΣ Α.Ε. που λειτουργεί το εργοστάσιο κατασκευής τους στη Βιομηχανική περιοχή Βόλου. Αρχικά η προμήθεια ιμάντων γινόταν με διαγωνισμό όπου μειοδοτούσε η εταιρεία ΙΜΑΣ ΑΕ και από το 1989 μέχρι σήμερα με τρεις Προγραμματικές Συμφωνίες (1989-1993, 1993-1997, 1997-2002)
Η τελευταία προγραμματική συμφωνία επεκτάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ στις 19.12.02 κατά 3 έτη (μέχρι 2005) με βάση σχετική πρόβλεψη της αρχικής συμφωνίας. Η 3ετής επέκταση (option) έγινε μετά από επαναδιαπραγματεύσεις και βελτιώσεις των όρων της αρχικής συμφωνίας. Από το σύνολο των βελτιώσεων και εκπτώσεων προέκυψε συνολικό όφελος για την Επιχείρηση 12,75%, που εκτιμάται σε πάνω από 9 εκατ. ευρώ για την τριετία. Επί πλέον η αναγνώριση στη ΔΕΗ της ρήτρας του πλέον ευνοημένου πελάτη, σημαίνει ότι η ΔΕΗ αγοράζει φθηνότερα σε σχέση με όλους του υπόλοιπους πελάτες της ΙΜΑΣ Α.Ε.
Παράλληλα η ΔΕΗ Α.Ε. για να ελέγξει την ποιότητα και το επίπεδο των τιμών με τις οποίες προμηθεύεται τους ιμάντες και με απώτερο στόχο το άνοιγμα της αγοράς διενέργησε το 2003 διεθνή διαγωνισμό στον οποίο κλήθηκαν όλοι οι γνωστοί δόκιμοι διεθνείς οίκοι κατασκευής ιμάντων (GOOD YEAR, BRIDGESTONE, CO LTD, FENNER, CONITECH CLOUTH, CONTITECH CONVEYOR BELT, COBRA SA, SIG. S.P.A.)
Το συνολικό προσφερθέν τίμημα του μειοδότη (CONTITECH CONVEYOR BELT) του υπόψη διαγωνισμού ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο τίμημα των ισχυουσών συμβάσεων προμήθειας ιμάντων από την εταιρεία ΙΜΑΣ ΑΕ και συγκόλλησης ιμάντων από την εταιρεία ΕΛΕΝ.
Από τη διερεύνηση αυτή προκύπτει σαφώς ότι οι τιμές που η ΔΕΗ προμηθεύεται τους ιμάντες είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και συμφέρουσες για την Επιχείρηση.

Δεδομένου ότι η 3ετής επέκταση της προγραμματικής συμφωνίας λήγει το 2005, η ΔΕΗ Α.Ε. έγκαιρα, ήδη από τις αρχές του 2004, έχει προκηρύξει διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για κάλυψη των αναγκών της σε ιμάντες για την 3ετία 2005-2008.
Πέραν των παραπάνω θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τα τελευταία έτη η διαχείριση των συμβάσεων προμήθειας ιμάντων από τα στελέχη που εμπλέκονται στο υπόψη αντικείμενο οδήγησε σε σημαντικά οφέλη για την Επιχείρηση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ύψος των αποθεμάτων ιμάντων μειώθηκε κατά την τελευταία 10ετία από 250 Km σε 45Km.
Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν σαφώς ότι είναι παντελώς αβάσιμοι οι ισχυρισμοί και τα σχόλια του δημοσιεύματος "για επιλεκτικές αναθέσεις έργων πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποκλείοντας αυθαίρετα καταξιωμένες εταιρείες" και αδικούν κατάφορα την Επιχείρηση στην προσπάθεια που καταβάλλει για άνοιγμα της αγοράς.

2. Συγκολλήσεις ιμάντων

Η αντιμετώπιση των αιχμών των λειτουργικών αναγκών και των νέων έργων-μετασκευών σε συγκολλήσεις ιμάντων που δεν καλύπτεται από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό της ΔΕΗ ανατίθεται σε εργολάβο από τις αρχές της 10ετίας του 1990.
Η ανάθεση εργασιών συγκολλήσεων ιμάντων σε εργολάβους είναι αποτέλεσμα δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Σε όλους τους διαγωνισμούς με εξαίρεση της τελευταίας 2ετίας υπήρξε περιορισμένη συμμετοχή ενδιαφερομένων (ΕΛΕΝ,ΙΜΑΣ ΑΕ) λόγω της εξειδικευμένης εργασίας, των υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων και της ανάγκης υψηλών επενδύσεων σε εξοπλισμό σε συνδυασμό και με το μικρό ύψος του αντικειμένου του διαγωνισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απασχόληση σχεδόν ενός μόνο εργολάβου μέχρι το Α' εξ. 2003.
Στο διαγωνισμό του 2003 ως αποτέλεσμα της αύξησης του αντικειμένου και της διάρκειας του χρόνου της σύμβασης υπήρξε αυξημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος από Ελληνικές Επιχειρήσεις.
Το 2003 η ΔΕΗ ΑΕ στην κατεύθυνση ανοίγματος τα αγοράς ανέθεσε εργασίες συγκόλλησης ιμάντων και σε δεύτερη εταιρεία (ΕΜ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΕ).
Η ΔΕΗ ΑΕ συνεχίζοντας τις προσπάθειες για άνοιγμα της αγοράς και αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εμπειρία διενέργησε ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα προαίρεσης κατά 2 έτη στις αρχές του 2004. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν όλοι οι γνωστοί δόκιμοι οίκοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δραστηριοποιούνται διεθνώς στο υπόψη αντικείμενο και το αποτέλεσμά του υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχές. Στο διαγωνισμό αυτό έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών ΕΛΕΝ, NILOS, και ΕΜ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ. Για να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός και στο μέλλον, η ανάθεση του έργου, με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, ΑΕ την 6.7.04 κατανεμήθηκε στον πρώτο μειοδότη κατά 70% (ΕΛΕΝ ΕΠΕ) και στο δεύτερο μειοδότη κατά 30% (NILOS, Γερμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στις συγκολλήσεις ιμάντων σε διεθνές επίπεδο) με τις τιμές της μειοδοσίας.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία ΕΛΕΝ είναι ανεξάρτητη και δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία ΙΜΑΣ ΑΕ.
Απόδειξη της συνεχούς και συστηματικής προσπάθειας που καταβλήθηκε από τα στελέχη τα Επιχείρησης για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος στα έργα της συγκόλλησης των ιμάντων, που ανατίθενται σε τρίτους είναι το γεγονός ότι οι σημερινές τιμές είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του 1990, σε τρέχουσες τιμές.

Τα παραπάνω αποτελέσματα ανατρέπουν πλήρως τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα σας και επιβεβαιώνουν τις συστηματικές προσπάθειες της ΔΕΗ ΑΕ για άνοιγμα της αγοράς και ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.

3. Καρκινογόνες πρώτες ύλες

Η ΔΕΗ Α.Ε. για τις ενώσεις που πραγματοποιούν τα συνεργεία της προμηθεύεται τα υλικά συγκόλλησης από την εταιρεία ΙΜΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια των προαναφερθεισών συμβάσεων. Η εταιρεία ΕΛΕΝ που εκτελεί συγκολλήσεις ιμάντων στα ορυχεία της ΔΕΗ χρησιμοποιεί υλικά συγκόλλησης που παρασκευάζει η ίδια.
Η κόλλα που χρησιμοποιούν τα συνεργεία για τις συγκολλήσεις ιμάντων έχει ως βασικό συστατικό την τολουόλη
Η τολουόλη κατατάσσεται στην κατηγορία 3 (group 3) από το International Agency for Research Cancer (IARS) ως ουσία όχι ταξινομημένη για καρκινογένεση στον άνθρωπο. Δεν είναι τοξική για το αιμοποιητικό σύστημα, δεν προκαλεί καταστολή του μυελού των οστών και αλλοιώσεις των χρωματοσωμάτων. Δεν είναι καρκινογόνος.
Η χρήση της δεν απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκεί να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου της υγείας του προσωπικού που διενεργεί η Επιχείρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και της συμπλήρωσης του ατομικού ιατρικού φακέλου λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό απασχόλησης, το παθολογικό ιστορικό ώστε να διαπιστωθεί και δια μέσου της κλινικής εξέτασης και των εργαστηριακών εξετάσεων εάν υφίσταται υπερευαισθησία προς τον βλαπτικό παράγοντα.
Ιδιαίτερα δίδεται προσοχή στο αιμοποιητικό σύστημα, στο ήπαρ και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Από τα μέχρι σήμερα προκύπτοντα στοιχεία δεν αναφέρονται παθολογικά ευρήματα στους εργαζόμενους που σχετίζονται με έκθεση στην τολουόλη.

Με βάση τα παραπάνω οι απόψεις του δημοσιεύματος ότι υπάρχει κίνδυνος στην υγεία των εργαζομένων από τα υλικά συγκόλλησης δεν είναι αληθή και δημιουργείται αδικαιολόγητα ανησυχία και ανασφάλεια στο προσωπικό της Επιχείρησης.


Τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύουν κατά τρόπο πλήρως σαφή ότι η εικόνα που εντέχνως προβάλλεται μέσω του δημοσιεύματος για τη ΔΕΗ ΑΕ έχει ως μόνο στόχο την κατασυκοφάντηση της και ταυτόχρονα αδικεί κατάφορα τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση και το προσωπικό της ΔΕΗ για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αξιοπιστίας της.

Θεωρούμε αυτονόητο και απαραίτητο ότι η παρούσα επιστολή μας θα τύχει της ίδιας προβολής με το δημοσίευμά σας όπως δεοντολογικά επιβάλλεται.
                                                                 

                                                                                                      Στ.Νέζης


                                                                                                                                               
Κοινοποίηση
κ. Δ. Σιούφα
Υπουργό Ανάπτυξης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.