Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανωτική ΔομήΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Χαλκοκονδύλη 28, 104 32 Αθήνα, τηλ.: 210 5293329
Όνομα/ΘέσηΣτοιχεία Επικοινωνίας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αργύρης
Γενικός Διευθυντής - Νομικός Σύμβουλος
Τηλ.: 210 5239446
Εσωτ.: 13330
FAX.: 210 5292529
e-mail:aeconomou.lc@dei.gr
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ Δήμητρα
Τομεάρχης Υποστήριξης του Νομικού Συμβούλου
Τηλ.: 210 5293329, 210 5293330
FAX.: 210 5292529
e-mail:N.Markantonatou@dei.gr
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΕ
  ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ