Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Κατηγορίας/Ειδικότητας ΔΟ2 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί)

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Κατηγορίας/Ειδικότητας ΔΟ2 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί)


                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Κατηγορίας/ΕιδικότηταςΔΟ2 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί)


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες της Κατηγορίας/ΕιδικότηταςΔΟ2 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί).

Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες έχουν ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Αθήνα 8/10/2010


Από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ