Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Απόφαση Δ.Σ. για το διαχωρισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς

Απόφαση Δ.Σ. για το διαχωρισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., κατά την συνεδρίασή του στις 19 Οκτωβρίου 2010, ενέκρινε όπως, οι δραστηριότητες της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που ασκούνται σήμερα από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε., περιέλθουν στο σύνολό τους στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. "ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε." (της οποίας το Καταστατικό θα τροποποιηθεί αναλόγως). Ενέκρινε επίσης, τη μεταβίβαση στη θυγατρική εταιρεία, των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που συναρτώνται με τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με νεότερη απόφασή του, θα καταρτίσει και εξειδικεύσει την πρότασή του που θα υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί εμπρόθεσμα για το σκοπό αυτό.

Ως ημερομηνία κατά την οποία θα επενεργήσουν τα αποτελέσματα των παραπάνω εγκρίσεων ορίζεται η 31.12.2010.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2010                                                                   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.