Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Χαιρετισμός του αντιπροέδρου της ΔΕΗ ΑΕ κ. Νίκου Χατζηαργυρίου στο Επιστημονικό Συνέδριο Enertech ΄09

Χαιρετισμός του αντιπροέδρου της ΔΕΗ ΑΕ κ. Νίκου Χατζηαργυρίου στο Επιστημονικό Συνέδριο Enertech ΄09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαιρετισμός του αντιπροέδρου και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ κ. Νίκου Χατζηαργυρίου*
στο Επιστημονικό Συνέδριο Enertech ΄09 με θέμα:

"Θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικές ευκαιρίες και καινοτομίες
στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας"


ΞενοδοχείοHoliday Inn Αττικής Οδού 23 Οκτωβρίου 2009

Ο χώρος της ενέργειας αποτελεί τα τελευταία χρόνια προνομιακό πεδίο προβληματισμού, ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και παραγωγής καινοτομίας. Η συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία σχετικά με τις επιπτώσεις της παραγωγής ενέργειας στο περιβάλλον, η κρισιμότητα της επάρκειας και ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, κυρίως από ΑΠΕ, η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, είναι βασικοί παράγοντες οι οποίοι έχουν μεταφέρει τα ενεργειακά ζητήματα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικότερα, έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια ριζικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Οι μεταβολές προέκυψαν κατ΄ αρχήν από την εισαγωγή μοντέλων αγοράς στον τομέα του ηλεκτρισμού και τη διαμόρφωση ανταγωνισμού στις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας, προσελκύοντας τεράστιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, όμως, η αιχμή του ενδιαφέροντος εστιάζεται στη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, αλλά και στη σημασία που αποκτά η διαχείριση και ορθολογική τελική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μπορώ πραγματικά να απαριθμήσω δεκάδες ανοικτά θέματα, τα οποία απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, αλλά και τη χώρα μας:

 • Η διαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
 • η επιλογή μίγματος καυσίμου και η υλοποίηση επενδύσεων μεγάλων συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής,
 • η ανάπτυξη των μεγάλων διασυνδεδεμένων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,
 • η ανάπτυξη των αυτόνομων νησιωτικών δικτύων,
 • η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενσωμάτωσή τους στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών ευφυών δικτύων (smart grids)
  με κύριο σκοπό την ευρύτερη δυνατή ενσωμάτωση της διεσπαρμένης παραγωγής και την παροχή δυνατότητας στον καταναλωτή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς.

Όλα αυτά τα θέματα, καθώς και άλλα που δεν ανέφερα, αποτελούν πεδία έντονου ενδιαφέροντος, προβληματισμού και έρευνας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι συνιστούν προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με κοινή και συντονισμένη δράση του τεχνικού, επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερη ευαισθησία για τη διασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης της χώρας, καθώς είναι, εξάλλου, ο βασικός συντελεστής επί σειρά δεκαετιών στο πεδίο αυτό στη χώρα μας. Διασφάλιση, την οποία οφείλουμε να επιτυγχάνουμε κατά τον πλέον ασφαλή και βέλτιστο οικονομικά και περιβαλλοντικά τρόπο.

Θα πρέπει να είναι κατανοητό όμως, ότι η ΔΕΗ είτε ως ΔΕΚΟ είτε ως Δημόσια Επιχείρηση εκφράζει και υλοποιεί την ενεργειακή πολιτική που χαράσσει η Πολιτεία.
Όλα αυτά τα χρόνια στηρίχτηκε στο εγχώριο καύσιμο, τον λιγνίτη, για να υποστηρίξει τον εξηλεκτρισμό της χώρας μας και να παράγει φθηνή ενέργεια για τον Έλληνα καταναλωτή. Στο πέρασμα του χρόνου, οι απαιτήσεις από αυτή την μεγάλη Επιχείρηση διαφοροποιήθηκαν. Πριν μόλις 30 χρόνια δεν υπήρχε καν υπόνοια για τα προβλήματα που μπορούσε να δημιουργήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στο περιβάλλον. Σήμερα, ο κόσμος, η Ελλάδα και βέβαια η ΔΕΗ αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών που επιβάλλουν την παραγωγή ενέργειας με καθαρό τρόπο, δηλαδή χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα προϊόντα της καύσης των ορυκτών και υγρών καυσίμων.

Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, η ΔΕΗ με την τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκτήσει έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και αυτή την μεγάλη τεχνολογική απαίτηση.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ ανέλαβε φέτος την επιστημονική διοργάνωση του επιστημονικού συνεδρίου ENERTECH'09.
Στόχος μας και φιλοδοξία της προσπάθειας αυτής είναι να διαμορφώσουμε ένα βήμα για την παρουσίαση των εξελίξεων, τη διατύπωση προβληματισμού και την ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου σε όλους τους τομείς που ανέφερα.
Όπως θα διαπιστώσατε διαβάζοντας το πρόγραμμα του συνεδρίου, η θεματολογία του επιλέχθηκε ώστε να καλύπτει οριζόντια όλα τα θέματα αιχμής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνει:

 • το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς,
 • τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, τις ΑΠΕ,
 • την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής,
 • τις νέες τεχνολογίες ευφυών δικτύων και διεσπαρμένης παραγωγής, και οπωσδήποτε
 • θέματα διαχείρισης, ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Θα έχετε επίσης διαπιστώσει ότι επιλέξαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ΑΠΕ, διοργανώνοντας δύο συνεδρίες στο αντικείμενο αυτό. Πρόκειται για τον πλέον σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, τομέα, η πορεία του οποίου αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα (τεχνικά, θεσμικά, αλλά και κοινωνικής αποδοχής). Είναι αυτονόητο ότι η επιτυχία στην ανάπτυξή αυτού του τομέα είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλλά επιβεβλημένη, καθώς θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ομαλή ανάπτυξη της χώρας στις επόμενες δεκαετίες.

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί ως ομιλητές διακεκριμένα στελέχη φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο. Οι ομιλητές θα καλύψουν τη θεματολογία του συνεδρίου από την οπτική του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου, των επενδυτικών δυνατοτήτων και ευκαιριών που δημιουργούνται, αλλά και από τη σκοπιά της τεχνολογικής καινοτομίας, επικεντρώνοντας στις πρόσφατες εξελίξεις και στα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας.

Πιστεύω ότι η παρουσία σας στο συνέδριο και κυρίως η ενεργή συμμετοχή σας στον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, που ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθεί, θα δώσει σε όλους μας τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και φιλοδοξούμε ότι η καλύτερη αυτή κατανόηση θα αποτελέσει τη βάση για τη δρομολόγηση ενεργειών, παρεμβάσεων και λύσεων, ώστε να ξεπεράσουμε κάποια τουλάχιστον από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.


* Ο κ. Ν. Χατζηαργυρίου είναι πρόεδρος της 19μελούς επιστημονικής επιτροπής που ανέλαβε να πραγματοποιήσει το Συνέδριο, την ευθύνη οργάνωσης του οποίου έχει η ΔΕΗ ΑΕ
Αθήνα, 23.10.2009                                                                           ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.