Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακήρυξη των επικεφαλής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Διακήρυξη των επικεφαλής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Διακήρυξη για την τυποποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν οι επικεφαλής 48 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού, διαχειριστών συστήματος διανομής και εθνικών ενώσεων ηλεκτρισμού - μελών της EURELECTRIC - σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες χθες, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009.
Τα οφέλη από την υιοθέτηση προδιαγραφών για τον εξοπλισμό που απαιτείται για την επαναφόρτιση αυτοκινήτων θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: βιομηχανία αυτοκινήτου, κατασκευαστές εξοπλισμού, ηλεκτρικές εταιρείες και, πάνω από όλα, για τους πελάτες που θα έχουν μεγαλύτερες επιλογές.
Το σημαντικότερο είναι ότι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα συμβάλλει στη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς ο τομέας Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην εκδήλωση της EURELECTRIC - ευθύνεται για το 23% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Επισημαίνεται ότι η υπογραφείσα Διακήρυξη εντάσσεται στη δέσμευση την οποία ήδη έχουν αναλάβει οι επικεφαλής της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού - με Διακήρυξή τους το Μάρτιο 2009 - να εξασφαλίσουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας πλήρως απαλλαγμένης από διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μέχρι το 2050, ως μία από τις βασικές προσπάθειές τους να αντιμετωπισθεί η Κλιματική Αλλαγή.
Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού δεσμεύθηκαν να αναλάβουν και να υλοποιήσουν επενδύσεις στον τομέα των υποδομών που είναι αναγκαίες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη των ηλεκτρικών και εξωτερικά φορτιζόμενων υβριδικών οδικών οχημάτων (plug-in hybrid road vehicles), τα οποία, όταν φορτίζονται με ηλεκτρική ενέργεια που βασίζεται σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, θα εξασφαλίσουν ένα περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα μεταφορών και βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη.
Για να προετοιμασθεί ο δρόμος για την ταχεία ανάπτυξη και τη μακροχρόνια ολοκλήρωση της αγοράς εξωτερικά φορτιζομένων οχημάτων, στη Διακήρυξη επισημαίνεται ότι είναι αναγκαίο από τώρα να ενταθούν οι προσπάθειες για την τυποποίηση των υποδομών και που απαιτούνται για τη φόρτιση αυτών των οχημάτων από τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών, κ. Antonio Tajani, απηύθυνε χαιρετισμό και, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα ακόλουθα:
- "Χαιρετίζω την πρωτοβουλία που ανέλαβε η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού και τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της τυποποίησης των υποδομών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μια προσπάθεια η οποία έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει σημαντικά σε μια περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμη μεταφορά, στην Ευρώπη. Αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει, επίσης, την Ευρώπη να βρεθεί στο προσκήνιο των τεχνολογιών μεταφορών".


Δηλώσεις του κ. Π. Αθανασόπουλου

Τη Διακήρυξη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνυπέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση της Eurelectric για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, δήλωσε τα εξής:
- "Η υπογραφείσα Διακήρυξη είναι πολύ σημαντική για το μέλλον των Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ειδικότερα, καθώς τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι πολλαπλά, όπως:

  • Σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.
  • Εντυπωσιακή μείωση της ηχορύπανσης στις αστικές περιοχές από τη διευρυνόμενη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
  • Μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα πετρέλαια και της έκθεσης σε κινδύνους των εθνικών οικονομιών από τις απότομες διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου.
  • Ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης από τις επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.
  • Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κατόχους εξωτερικά φορτιζόμενων αυτοκινήτων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές κατά τις νυκτερινές ώρες, όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά χαμηλή.
  • Μεγαλύτερα κίνητρα για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για εξωτερικά φορτιζόμενα αυτοκίνητα, με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
  • Δημιουργία νέων πηγών εσόδων για τις επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην αγορά με την προοπτική της δυναμικής διεύρυνσης του αριθμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσα στα επόμενα χρόνια αποτελεί μια "μεγάλη πρόκληση" για τη ΔΕΗ. Ήδη, η Επιχείρηση ενεργά συμμετέχει σε κοινοτικές και άλλες πρωτοβουλίες και συνεργασίες που αναπτύσσονται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με στόχο να δημιουργήσει νέες αξίες και να συμβάλει αποτελεσματικά τόσο στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης όσο και της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.
Η εντυπωσιακή ενίσχυση των ποσοστών συμμετοχής του φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα του Ομίλου της ΔΕΗ - που θα εξασφαλισθούν με τις πολύ σημαντικές επενδύσεις της Παραγωγής που έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται - θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων που τίθενται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα με πολύ περιορισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Επίσης, εκτός από τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τις οποίες παρακολουθεί στενά η ΔΕΗ, Η Επιχείρηση θα μελετήσει όλες τις δυνατότητες για ευρεία παροχή ενέργειας σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αξιοποιώντας το εκτεταμένο σε ολόκληρη τη χώρα δίκτυο διανομής της".Η EURELECTRIC με λίγα λόγια

Η Ένωση της Βιομηχανίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, EURELECTRIC είναι ο σύνδεσμος του κλάδου, εκπροσωπώντας τα κοινά συμφέροντα της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τους συνδεδεμένους συνδέσμους και συνεργάτες του σε αρκετές άλλες ηπείρους.
Η αποστολή της EURELECTRIC είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθήσει το ρόλο του ηλεκτρισμού στην πρόοδο της κοινωνίας.
Ως κέντρο με στρατηγική εξειδίκευση, η EURELECTRIC προσδιορίζει τα κοινά συμφέροντα των μελών της και μέσα από έρευνα αγοράς, τεχνολογίες, νομοθεσίες κλπ τα βοηθά στην υιοθέτηση κοινών λύσεων και στο συντονισμό και εκτέλεση των απαραίτητων δράσεων. Για το λόγο αυτό, δρα επίσης από κοινού με άλλους διεθνείς συνδέσμους και οργανισμούς, αναγνωρίζοντας τις συγκεκριμένες αποστολές και ευθύνες τους.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EURELECTRIC εκπροσωπεί την ηλεκτρική βιομηχανία στις δημόσιες υποθέσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με νομοθετικούς θεσμούς προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των μελών της σε πολιτικό επίπεδο.
Η δομή της EURELECTRIC βασίζεται σε εθνική εκπροσώπηση, μέσω του εθνικού συνδέσμου ηλεκτρικής ενέργειας, όπου υπάρχει τέτοιο όργανο, ή της ηγετικής επιχείρησης ηλεκτρισμού σε κάθε χώρα. Σήμερα, αριθμεί 33 πλήρη μέλη, από 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ και άλλοι υποψήφιοι διαπραγματεύονται την ένταξή τους, καθώς και υποψήφιοι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες του OECD (Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη). Στα μέλη της περιλαμβάνονται και άλλες εταιρίες από ευρωπαϊκές και μη χώρες, που εκπροσωπούν τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Μεσόγειο και σε άλλες ηπείρους. Επίσης συνδεδεμένα μέλη της είναι και φορείς που ανήκουν σε άλλους τομείς, που σχετίζονται με την ηλεκτρική βιομηχανία.


Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για τα Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα

O κατάλογος των επικεφαλής των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού που υπέγραψαν τη Διακήρυξη


Αθήνα 28 Οκτωβρίου 2009                                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.