Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Που θα πρέπει να απευθυνθείτε για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας ;

Που θα πρέπει να απευθυνθείτε για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας ;


Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). για θέματα που σχετίζονται με :

• Αρχική Ηλεκτροδότηση

• Επαύξηση/Μείωση Ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης

• Μετατοπίσεις (στύλου, καλωδίου, παροχής/μετρητή)

• Ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχών

• Αποξήλωση παροχής

• Φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ