Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Νέο πακέτο μέτρων

Νέο πακέτο μέτρων


Νέο πακέτο μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης λόγω Covid-19
Με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη των πελατών της, σε αυτή την περίοδο της παρατεταμένης κρίσης, η ΔΕΗ διατηρεί και επεκτείνει τα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης για νοικοκυριά και επαγγελματίες που ήδη εφαρμόζει για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.


Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η ΔΕΗ προσφέρει:

 • Δωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης, νοικοκυριά και επαγγελματίες.
 • Έκπτωση 8% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαμηλής τάσης με κατανάλωση πάνω από 2.000 kWh.
 • Επιπλέον έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες: Ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών και άτομα σε μηχανική υποστήριξη, που δεν εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο*.
 • 10€ έκπτωση για όλους τους πελάτες e-bill, παλαιούς και νέους, που λαμβάνουν ηλεκτρονικά τον λογαριασμό τους.
 • Κατάργηση της χρέωσης 1€ για κάθε έγχαρτο λογαριασμό.

Εγγραφή στο e-bill
*Οι ευάλωτοι πελάτες-δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου συνεχίζουν να
τιμολογούνται με τα ειδικά προνομιακά τιμολόγια και μεγάλες εκπτώσεις.
Συχνές Ερωτήσεις αναφορικά με τα νέα ευνοϊκά μέτρα
Η ΔΕΗ για τη διευκόλυνση και στήριξη των πελατών μας την τρέχουσα δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω του κορονοϊού, συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες της επεκτείνοντας και ενισχύοντας τα οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης από 1.10.2020 έως 31.12.2020:
 • Κατάργηση της χρέωσης παγίου σε όλα τα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης, δηλαδή στα Οικιακά Τιμολόγια Γ1, Γ1Ν, και στα Εμπορικά Γ21, Γ22 και Γ23, καθώς και στο Αγροτικό.
 • Κατάργηση του 2ου κλιμακίου στη χρέωση ενέργειας των Οικιακών τιμολογίων (Γ1, Γ1Ν) η οποία ισοδυναμεί με έκπτωση 8%. Οπότε, η τιμή χρέωσης για τις καταναλώσεις ημέρας άνω των 2.000kWh (2ο κλιμάκιο) εξισώνεται με του 1ου κλιμακίου δηλ. η χρέωση από 0,11936€/kWh μειώνεται σε 0,11058 €/kwh.
 • Παροχή έκπτωσης 8% στη χρέωση ενέργειας των επαγγελματικών τιμολογίων (Γ21, Γ22, Γ23 πλην εταιρικών τιμολογίων, αγροτικών και δημοσίου) για καταναλώσεις ημέρας άνω των 2.000kWh το τετράμηνο.
 • Επιπλέον παροχή έκπτωσης 8% στη χρέωση προμήθειας στους Ευάλωτους πελάτες (πλην ΚΟΤ) που εντάσσονται στις κατηγορίες Β & Γ, δηλ. στα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξη και στα άτομα άνω των 70 ετών, που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, μετά από σχετική αίτηση μέσω ΗΔΙΚΑ (ΦΕΚ Β’ 5030/13.11.2018).
 • Αύξηση της έκπτωσης που παρέχεται για κάθε ηλεκτρονικό λογαριασμό, από 5€ για τους διμηνιαίους και 2,5€ για τους μηνιαίους, σε 10€ για τους διμηνιαίους και σε 5€ για τους μηνιαίους τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους οικιακούς πελάτες ακόμη και στην περίπτωση που έχουν επιλέξει κάποιο από τα νέα προϊόντα MyHome Online, Myhome Enter.
 • Κατάργηση της χρέωσης 1€ για κάθε έγχαρτο λογαριασμό.
Τα νέα ευνοϊκά μέτρα θα ισχύουν από 1.10.2020 έως 31.12.2020.
Με τα νέα ευνοϊκά μέτρα ευνοείται σχεδόν το σύνολο των πελατών και συγκεκριμένα:
 • Οι Οικιακοί πελάτες με τιμολόγια Γ1, Γ1Ν.
 • Οι πελάτες με Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).
 • Οι Ευάλωτοι Β και Γ, δηλαδή πελάτες που στη σύνθεση του νοικοκυριού τους περιλαμβάνεται άτομο/άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και όσοι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας (ΦΕΚ Β’ 5030/13.11.2018).
 • Οι Επαγγελματίες με τιμολόγια Γ21, Γ22, Γ23.
 • Όλοι οι πελάτες οι οποίοι έχουν επιλέξει ή θα επιλέξουν να λαμβάνουν το λογαριασμό τους μόνο ηλεκτρονικά.
Αυτό συμβαίνει γιατί ο λογαριασμός αφορά διάστημα μεγαλύτερο από το διάστημα εφαρμογής των ευνοϊκών μέτρων, οπότε στο λογαριασμό εμφανίζεται η αναλογία κατανάλωσης σύμφωνα με το διάστημα εφαρμογής του κάθε τιμοκαταλόγου (μέχρι 25.03.2020, οι παλαιές τιμές και από 26.03.2020, οι νέες μειωμένες τιμές).
Ευνοούνται όλες οι κατηγορίες των Ευάλωτων πελατών. Οι ΚΟΤ γιατί, μειώνονται οι τιμές χρέωσης των βασικών τιμολογίων Γ1 και Γ1Ν και οι υπόλοιπες κατηγορίες Ευάλωτων από την έκπτωση 8% στη χρέωση προμήθειας.
Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) εκτός από την έκπτωση που λαμβάνουν ήδη από την πολιτεία 0,075€/kWh (ΚΟΤ Α) και 0,045€/kWh (ΚΟΤ Β), επωφελούνται όπως και όλοι οι υπόλοιποι οικιακοί πελάτες από την κατάργηση του παγίου και του 2ου κλιμακίου στη χρέωση ενέργειας για καταναλώσεις άνω των 2.000kWh και εφόσον επιλέξουν να λαμβάνουν το λογαριασμό τους μόνο ηλεκτρονικά από τη σχετική έκπτωση των 10€ ανά διμηνιαίο ή 5€ ανά μηνιαίο λογαριασμό.
Τα νέα προϊόντα ΔΕΗ myHomeEnter & ΔΕΗ myHomeOnline εντάσσονται αποκλειστικά στο νέο μέτρο ελάφρυνσης για την έκπτωση 10€ που παρέχεται για κάθε ηλεκτρονικό λογαριασμό, από 01/10 έως 31/12/20

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ