Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τι είναι το Ενεργειακό Μείγμα που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας;

Τι είναι το Ενεργειακό Μείγμα που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας;


Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει στοιχεία για τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία η ΔΕΗ προμήθευσε στους πελάτες της κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν στο Ενεργειακό Μείγμα της του Προμηθευτή ΔΕΗ για το έτος 2019 και τις Περιβαλλοντικές  Επιπτώσεις.

Ενεργειακό Μείγμα ΔΕΗΠεριβαλλοντικές του Επιπτώσεις

 Εκπομπές CO2(g CO2/kWh)  572,16
 Ραδιενεργά Απόβλητα (mgRW/kW)  0,16

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό και τη δημοσίευση των στοιχείων για όλους τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

(https://www.dapeep.gr/wp-content/uploads/2020/09/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ-ΜΙΓΜΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-2019.pdf

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ