Νέες Μονάδες Παραγωγής από τη ΔΕΗ Α.Ε.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ


Σε υλοποίηση του προγράμματος ανανέωσης και αντικατάστασης του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ ΑΕ, στο πλαίσιο του Ν. 3175/03, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε την υποβολή αίτησης στη ΡΑΕ/ΥΠΑΝ για την αδειοδότηση μιας μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου φυσικού αερίου τάξης ισχύος 400 MW στη Μεγαλόπολη.

Η μονάδα αυτή πρόκειται να υποκαταστήσει, μεταξύ άλλων, δύο παλαιές λιγνιτικές μονάδες του ΑΗΣ Μεγαλόπολης συνολικής ισχύος 250 MW που πρόκειται να τεθούν εκτός λειτουργίας στο τέλος του 2010. Ο σχετικός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μελέτη - κατασκευή της νέας μονάδας θα προκηρυχθεί το 2007 με προοπτική ολοκλήρωσης του έργου στις αρχές του 2011.
Στο πλαίσιο των επενδύσεων εκσυγχρονισμού του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Επιχείρησης ήδη έχει προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για παρόμοια μονάδα στο Αλιβέρι με προβλεπόμενη προθεσμία ένταξης στο δίκτυο το καλοκαίρι του 2009.

Τα έργα τροφοδοσίας των μονάδων Μεγαλόπολης και Αλιβερίου με φυσικό αέριο, καθώς και τα έργα γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης επιτρέπουν τη μελλοντική ανάπτυξη και μιας δεύτερης μονάδας παρόμοιας ισχύος τόσο στη Μεγαλόπολη όσο και στο Αλιβέρι.
Παράλληλα, η ΔΕΗ προωθεί τις σχετικές διαδικασίες και ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέας λιγνιτικής μονάδας σύγχρονης τεχνολογίας ισχύος 400 MW στη Δυτική Μακεδονία, με προοπτική ένταξής της κατά τα έτη 2012-2013. Και αυτή η μονάδα εντάσσεται στο πλαίσιο του Ν. 3175/2003 για ανανέωση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση όλων αυτών των επενδύσεων εκσυγχρονισμού η ΔΕΗ ΑΕ θα επιτύχει σημαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη Μεγαλόπολη, στο Αλιβέρι και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ αναμένεται να επιτευχθεί και βελτίωση του κόστους παραγωγής, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού βαθμού απόδοσης που εξασφαλίζεται από μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας.Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2006                                                                       ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ