Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μηνιαία Δελτία ΑΠΕ και Θερμικής Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Μηνιαία Δελτία ΑΠΕ και Θερμικής Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά


                  

Η ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) μεριμνά για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων στα ΜΔΝ, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ισότιμη και αντικειμενική διαχείριση των Χρηστών και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους.

 

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ που αφορούν στη διαχείριση του Δικτύου και των Σταθμών Παραγωγής στα ΜΔΝ, καθορίζονται στα Άρθρα 22, 22α, 23, 23α του ν. 2773/99 και συμπληρώνονται με τα Άρθρα 12, 13 και 14 του ν.3426/05.

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή ΜΔΝ, η Επιχείρηση καταρτίζει και υπογράφει με τους Παραγωγούς ΑΠΕ τις συμβάσεις έργων σύνδεσης των Σταθμών τους με το Δίκτυο των ΜΔΝ, καθώς και τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από αυτούς.

 

Η αρμόδια Διεύθυνση της Επιχείρησης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών, ενεργεί για την βέλτιστη διαχείριση των συμβατικών Σταθμών Παραγωγής και των Σταθμών ΑΠΕ, με σκοπό την αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων και τη μεγιστοποίηση της  διείσδυσης των ΑΠΕ στα ΜΔΝ.

 

Συνημμένα παρουσιάζονται στοιχεία της μηνιαίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμούς ΑΠΕ και θερμικές Μονάδες στα ΜΔΝ.
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ