Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Το σχέδιο ανάπτυξης του φωτοβολταϊκού πάρκου Μεγαλόπολης

Το σχέδιο ανάπτυξης του φωτοβολταϊκού πάρκου Μεγαλόπολης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την κατασκευή του δεύτερου μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Πάρκου στην Ευρώπη και ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, στη Μεγαλόπολη. Το Πάρκο ισχύος 50 MW θα παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο καλύπτοντας την ηλεκτρική κατανάλωση περίπου 28.000 νοικοκυριών (ήτοι το 42% του συνόλου) του Ν. Αρκαδίας.

Το Φ/Β Πάρκο αποτελεί ένα σημαντικό έργο του ομίλου της ΔΕΗ Α.Ε. στη μεταλιγνιτική εποχή στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Με την σταδιακή μείωση των κοιτασμάτων του λιγνίτη στην περιοχή, οι προγραμματισμένες επενδύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. (μονάδες 800 MW με καύσιμο φυσικό αέριο) και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (50 MW Φ/Β Πάρκο), μαζί με την αποκατάσταση των εδαφών στα ορυχεία, βοηθούν σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της περιοχής. Κατά την περίοδο της σταδιακής κατασκευής του Φ/Β Πάρκου προβλέπεται η απασχόληση 150 ατόμων και η δημιουργία 30 θέσεων εργασίας στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Φ/Β Πάρκου που υπολογίζεται σε 25 έτη. Κάτοικοι της περιοχής της Μεγαλόπολης θα έχουν προτεραιότητα στην ανωτέρω στελέχωση.

Το πάρκο έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση στην περιοχή αποθέσεων των αγόνων εδαφών εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) της ΔΕΗ Α.Ε. Η περιοχή αυτή επελέγη μετά από πολύ προσεκτική μελέτη, επειδή κρίθηκε ως η καταλληλότερη από όλες τις εκεί διαθέσιμες εκτάσεις της ΔΕΗ Α.Ε.

Η εγκατάσταση του Φ/Β Πάρκου θα υλοποιηθεί σταδιακά.
Το βασικό υλικό των Φ/Β Πλαισίων θα είναι κατασκευασμένο από πυρίτιο, που θεωρείται διεθνώς το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλούμενο. Επιπλέον, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. θα ανακυκλώσει πλήρως τα Φ/Β Πλαίσια μετά τα περίπου 25 χρόνια ζωής.


2. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διαβεβαιώνει κατηγορηματικά την τοπική κοινωνία ότι η ηλιακή ενέργεια είναι η πλέον φιλική προς το περιβάλλον και ακίνδυνη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας και η εγκατάσταση και λειτουργία του Φ/Β Πάρκου δεν προκαλεί καμία παρενέργεια στο περιβάλλον ή στον άνθρωπο. Πέραν τούτου θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Φ/Β πάρκων "Αρκαδικός Ήλιος Ι" και "Αρκαδικός Ήλιος ΙΙ" , τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος της περιοχής.

Οι εγκαταστάσεις Φ/Β Πάρκων - όπως διαβεβαιώνουν ειδικοί επί του θέματος καθηγητές του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, καθώς και ειδικοί επιστήμονες του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) -δεν προκαλούν όχληση από ανακλάσεις φωτός και δεν επηρεάζουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ειδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., το κύριο συμπέρασμα της οποίας είναι η μηδενική αύξηση της θερμοκρασίας τόσο μέσα στο Φ/Β πάρκο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, η Greenpeace σε απάντηση σχετικής επιστολής σημειώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα επιβάρυνσης του μικροκλίματος από το Φ/Β Πάρκο, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από την πολυετή λειτουργία αντίστοιχων εγκαταστάσεων σε πολλές χώρες του κόσμου.

Οι σχεδόν μηδενικές δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον οι εγκαταστάσεις Φ/Β Πάρκων είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους στα τελευταία χρόνια έχει εκτιναχθεί σε διεθνές επίπεδο η κατασκευή Φ/Β Πάρκων. Έτσι, μέχρι το τέλος του 2007 έχουν εγκατασταθεί Φ/Β Πάρκα συνολικής ισχύος 8.500 MW, μεταξύ των οποίων 40 ισχύος άνω των 5 MW.
" Αξιοθαύμαστο γεγονός είναι ότι στη Γερμανία -χώρα με πολύ μικρότερη ηλιοφάνεια από αυτήν της Ελλάδας - έχουν εγκατασταθεί Φ/Β Πάρκα συνολικής ισχύος 3.834 MW.

Το Φ/Β Πάρκο της Μεγαλόπολης χωροθετείται σε έκταση 2.100 στρεμμάτων από τα οποία:

 • 1.350 στρέμματα αποτελούν το χώρο εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου, μέσα στα οποία εκτός από τα πλαίσια περιλαμβάνονται και χώροι από φυσικό έδαφος με χαμηλή βλάστηση και διάδρομοι κυκλοφορίας.
 • 750 στρέμματα περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης, τα οποία θα δεντροφυτευτούν.
  Πέραν αυτών θα κατασκευασθούν δύο λίμνες χωρητικότητας 100.000 κ.μ., περιμετρικά των οποίων θα δημιουργηθεί χώρος πρασίνου 25 στρεμμάτων που θα λειτουργεί ως υγροβιότοπος.

Επιπλέον, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. δεσμεύεται ότι, με συμπληρωματικό τεύχος των ΜΠΕ, που θα κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, έκταση 1.350 στρεμμάτων, αντίστοιχη με αυτή που θα καλύψει το Φ/Β Πάρκο, θα δενδροφυτευθεί σε περιοχές της Μεγαλόπολης εκτός του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) μετά από υπόδειξη και συνεργασία με το Δήμο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρει η αξιοποίηση της καθαρής αυτής μορφής ενέργειας που αντικαθιστά άλλες μονάδες που συντελούν στην κλιματική αλλαγή. Επισημαίνεται ότι τα Φ/Β Πάρκα:

 • Αποτελούν περιβαλλοντικά έργα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται.
 • Προκαλούν την ελάχιστη δυνατή όχληση σε τυχόν γειτονικές κατοικημένες περιοχές.
  Υπογραμμίζεται ότι, η εγκατάσταση μεγάλων Φ/Β Πάρκων γίνεται συχνά στις παρυφές των πόλεων, σε πολύ μικρές αποστάσεις από τα σπίτια, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από τη λειτουργία τους.

Αρκετά χαρακτηριστικά είναι τα εξής παραδείγματα:

 • Τα όρια του μεγαλύτερου υπό κατασκευή Φ/Β πάρκου της Γερμανίας συνολικής ισχύος 40 MW στο Brandis κοντά στη Λειψία απέχουν λιγότερο από 300 μέτρα από τις πρώτες κατοικίες. Ήδη έχει ήδη ολοκληρωθεί και συνδεθεί στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο τμήμα του έργου ισχύος 17MW.
 • Στην Ιαπωνία υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός κοινοτήτων, στις οποίες οι στέγες των σπιτιών καλύπτονται από Φ/Β Πλαίσια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ο οικισμός Ότα του Τόκυο στον οποίο η συνολική εγκαταστημένη ισχύ έχει ξεπεράσει τα 2,13 ΜW [πηγή www.pvresources.com].

Σημειώνεται ότι το Φ/Β Πάρκο των 50 MW της Μεγαλόπολης θα απέχει τουλάχιστον 400 μ. από τα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης, αν και δεν ορίζεται από το νόμο ελάχιστη απόσταση.


3. Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Φ/Β Πάρκο στη Μεγαλόπολη όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά θα προσφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, αφού θα συμβάλει στην:

 • Απασχόληση περίπου 150 ατόμων κατά τη διάρκεια κατασκευής του Φ/Β Πάρκου.
 • Δημιουργία 30 θέσεων εργασίας στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σε ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας του Φ/Β Πάρκου που υπολογίζεται σε 25 έτη.
 • Τόνωση της τοπικής αγοράς με μια επένδυση € 250 εκατ.
 • Οικονομική ενίσχυση του Δήμου Μεγαλόπολης με ποσό € 200.000 ετησίως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Πάρκου, πρόσθετη προσφορά της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. υπέρ της τοπικής κοινωνίας.
 • Τόνωση της τουριστικής κίνησης της περιοχής, αφού το διεθνώς πρωτοποριακό αυτό έργο θα αποτελέσει πόλο προσέλκυσης πολλών επισκεπτών για λόγους εκπαιδευτικούς και τουριστικούς . Για τον σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί ειδική αίθουσα επίδειξης της τεχνολογίας των Φ/Β συστημάτων.
 • Κατασκευή δρόμου μήκους περίπου 2,5 χλμ στο όριο του Φ/Β Πάρκου, που θα συνδέει περιφερειακά την πόλη της Μεγαλόπολης με τον οδικό άξονα προς την Καλαμάτα.
 • Εγκατάσταση Φ/Β Πλαισίων σε 4 σχολεία της περιοχής του Δήμου Μεγαλόπολης από 20 KW το καθένα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να δουν από κοντά τα Φ/Β Συστήματα και να ενημερωθούν για τα περιβαλλοντικά τους οφέλη.
 • Εγκατάσταση Φ/Β Πλαισίων σε 25 στύλους για δημοτικό φωτισμό.
 • Εγκατάσταση Φ/Β Πλαισίων στη δημοτική αγορά της Μεγαλόπολης ισχύος 50-70 kW.

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. θεωρούν τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας στις περιοχές των εγκαταστάσεων τους καίριας σημασίας και τις αντιμετωπίζουν με προτεραιότητα και απαιτούμενη ευαισθησία.


4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Τα στελέχη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με μεγάλη τους χαρά θα απαντούν σε κάθε ερώτηση που θα τους θέτει κάθε ενδιαφερόμενος
σχετικά με το προτεινόμενο Φ/Β Πάρκο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ μέσω του info@ppcr.gr για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.


Αθήνα, 22 Μαίου 2008


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.