Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου στο Ηράκλειο Κρήτης

Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου στο Ηράκλειο Κρήτης


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Στρατηγική Παραγωγής για την Κρήτη της ΔΕΗ Α.Ε. παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Τάκης Αθανασόπουλος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο 26 Ιανουαρίου.
Με τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη θα εξασφαλισθεί πλήρως η ταχύτατα αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κινείται με ρυθμούς διπλάσιους από αυτούς ολόκληρης της χώρας.
Παράλληλα, η Επιχείρηση πραγματοποιεί σειρά έργων αναβάθμισης και ενίσχυσης των δικτύων της, ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες προς τους πελάτες της υπηρεσίες.
Με όλα αυτά τα έργα που είναι σε εξέλιξη εξασφαλίζεται το ενεργειακό μέλλον της Κρήτη σε όφελος όλων των καταναλωτών και της τουριστικής οικονομίας του νησιού.
- "Βασικός μας στόχος για την Κρήτη δεν είναι άλλος από τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό της και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μας προς όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του πολύ όμορφου αυτού νησιού, με τη μοναδική συνεισφορά στον Πολιτισμό και στην ιστορία της χώρας μας" δήλωσε προς τους παρευρεθέντες εκπροσώπους της κρητικής κοινωνίας και οικονομίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Τ. Αθανασόπουλος κλείνοντας την ομιλία του.
Στη συνέχεια ο κ. Αβραάμ Μιζάν, γενικός διευθυντής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. παρουσίασε αναλυτικά το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών εκσυγχρονισμού, επισημαίνοντας τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από την εισαγωγή και χρήση του φυσικού αερίου.
Ο κ. Τάσος Γκαρής, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, θυγατρικής της ΔΕΗ, παρουσίασε τις δραστηριότητες του ομίλου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με προϋπολογισμένες επενδύσεις περίπου 2 δισ. ευρώ, καθώς και τα σχέδια της εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση του δυναμικού που διαθέτει στην Κρήτη, η οποία έχει εξασφαλίσει τις καλλίτερες επιδόσεις από πλευράς διείσδυσης των ΑΠΕ στη συνολικά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με τις λοιπές περιοχές της χώρας.
Οι κκ. Γεώργιος Κόλλιας και Δημήτρης Λαθούρης, γενικοί διευθυντές της Εμπορίας και της Διανομής αντίστοιχα της ΔΕΗ Α.Ε., έδωσαν διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους ετέθησαν από τους παρευρισκόμενους για θέματα της αρμοδιότητάς τους και τα οποία ενδιαφέρουν τις τοπικές κοινωνίες του νησιού.

Στη συνέχεια παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ομιλίας του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη στρατηγική της στην ΚρήτηΟμιλία στις τοπικές αρχές της Κρήτης

Τάκης Αθανασόπουλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε.

Ηράκλειο Κρήτης, 26 Ιανουαρίου 2008


Κύριε Περιφερειάρχη,

Κύριοι Νομάρχες,

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριοι Δήμαρχοι και

Οικονομικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι της Κρήτης,Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικά επενδυτικά σχέδια της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για την Κρήτη.

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου ως Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, συμπεριέλαβα στους βασικούς στόχους της Επιχείρησης την προώθηση του εκσυγχρονισμού του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Κρήτης και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες μας.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους επιδιώκουμε την πραγματοποίηση σημαντικών παραγωγικών επενδύσεων είναι οι εξής:

 • Οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί ανόδου αύξησης της ζήτησης στην Κρήτη είναι διπλάσιοι από αυτούς που σημειώνονται στο σύνολο της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2007 σημειώθηκε αύξηση της ζήτησης ενέργειας κατά 9,5% και στην αιχμή φορτίου κατά 8%.
 • Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη της μεγαλονήσου, μας δημιουργεί την υποχρέωση να προχωρήσουμε σε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.
 • Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αναλώνεται στην Κρήτη ανέρχεται περίπου στο 5% του συνόλου της Ελλάδος. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε συνολικά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας προς τους 405.000 καταναλωτές χαμηλής τάσης και προς τους 549 καταναλωτές μέσης τάσης.
 • Η Κρήτη αποτελεί την κυριότερη τουριστική βιομηχανία της χώρας. Αναγνωρίζοντας την σημαντική συμβολή της "ναυαρχίδας" του ελληνικού τουρισμού στην Εθνική μας οικονομία θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
 • Αποτελεί για μας βασική υποχρέωση να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά τα θέματα της περιβαλλοντικής προστασίας σε ένα νησί ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με μια μοναδική ιστορία και με εξαιρετικές οικονομικές προοπτικές.
 • Οφείλαμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα του σημαντικά αυξημένου παραγωγικού κόστους στην Κρήτη, το οποίο αποτελεί μια μόνιμη οικονομική αιμορραγία σε βάρος της Επιχείρησης. Έπρεπε να βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα μας επέτρεπαν να προωθήσουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων εκσυγχρονισμού και το οποίο θα μείωνε σημαντικά τις ετήσιες δαπάνες μας. Παράλληλα, οφείλαμε να επιλύσουμε το γενικότερο πρόβλημα των παρεχομένων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας προς την Κρήτη και όλα τα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Κρήτη μαζί με τα στελέχη της Επιχείρησης στα τέλη Μαϊου 2007, εξετάσαμε την πορεία των υλοποιούμενων επενδύσεων και τις δυνατότητες πραγματοποίησης νέων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Τοπικών Κοινωνιών.

Ειδικότερα, δώσαμε έμφαση στην ενίσχυση των προσπαθειών για να τελειώσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα των συμβατικών χρόνων, οι εργασίες για την εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας δύο ατμοηλεκτρικών μονάδων ισχύος περίπου 50 MW εκάστη στον ΑΗΣ Αθερινόλακου, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου.
Ήδη, η μία μονάδα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και η δεύτερη θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Παράλληλα, επισκεφθήκαμε τη θέση Κορακιά του Νομού Ηρακλείου στην οποία πρόκειται να δημιουργηθεί ένας νέος σύγχρονος Σταθμός παραγωγής, για τον οποίο ήδη από τις 23 Μαϊου 2007 είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης η χορήγηση Άδειας Παραγωγής για 250 MW.
Η ΔΕΗ Α.Ε. έκρινε ότι, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Γαζίου για τη μετεγκατάσταση του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, έπρεπε να υποβάλλει αίτηση για άλλα 250 MW.

Ξεκινήσαμε τη μελέτη των δυνατοτήτων χωροθέτησης εγκαταστάσεων τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, έτσι ώστε όλο το παραγωγικό δυναμικό του Σταθμού να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο στο νησί. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό σχέδιο με πολύ καλές προοπτικές για την ενεργειακή οικονομία της Κρήτης.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι είμαστε από το γεγονός ότι στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Χανίων, ισχύος 349,25 MW, έγινε - για πρώτη φορά σε Σταθμό της ΔΕΗ - πιστοποίηση κατά ISO 14001 για εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του καλοκαιριού 2007, κάναμε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα επέτρεπαν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Κρήτης.

Έτσι, η ΔΕΗ αποφάσισε από κοινού με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΔΕΣΦΑ την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης το 2012, για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και των λοιπών ενεργειακών αναγκών του νησιού.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση, καθώς το φυσικό αέριο θα ενταχθεί στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης με την ανάπτυξη τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θέση Κορακιά, στο βόρειο τμήμα του νησιού, στα όρια των Νομών Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, δέκα ημέρες αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2007, η ΔΕΗ υπέβαλε αίτηση προς τη ΡΑΕ:

Ψ αφενός για την τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής που εκδόθηκε το 2007, η οποία αφορούσε στην ανάπτυξη νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού στη θέση Κορακιά, αποτελούμενου από μηχανές εσωτερικής καύσης συνολικής καθαρής ισχύος 250 MW, και

Ψ αφετέρου για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής για επιπλέον ισχύ 250 MW.

Έτσι, πήραμε τη σημαντική απόφαση να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση τελικά δύο Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου, καθαρής συνολικής ισχύος της τάξης των 500 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο.
Όπως είχαμε ανακοινώσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η πρώτη Μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2012 ενώ η δεύτερη στις αρχές του 2014.

Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση του Ενεργειακού Κέντρου της Κορακιάς θα παρασχεθεί η δυνατότητα για:

 • τη σταδιακή κατάργηση των Μονάδων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, η οποία προβλέπεται στην Προγραμματική Συμφωνία Γαζίου,
 • τη βελτίωση της αξιοπιστίας του Συστήματος,
 • την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια
 • τη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον περιορισμό της λειτουργίας Μονάδων με υψηλότερο κόστος καυσίμου και
 • τον δραστικό περιορισμό των εκπομπών ρύπων.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 αποφασίσθηκε η έναρξη των διαδικασιών για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη ύστερα από συμφωνία με το ΔΕΣΦΑ ΑΕ (τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) για την ανάπτυξη ενός τερματικού Σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θέση Κορακιά και τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών μεταφοράς αερίου.

Παράλληλα αποφασίσθηκε η υλοποίηση ενός ευρέως προγράμματος εκσυγχρονισμού για το οποίο θα σας μιλήσει αναλυτικά και θα απαντήσει σε όλες τις τυχόν ερωτήσεις σας ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής κ. Αβραάμ Μιζάν.

Τέλος, η ΔΕΗ από πλευράς παραγωγικής επέκτασης, δίνει εξαιρετική σημασία στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το πρόγραμμά μας προβλέπει την πραγματοποίηση επενδύσεων που θα πλησιάσουν τα 2 δις. ευρώ σε ολόκληρη την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας ένα μερίδιο αγοράς άνω του 20%.΄

Διαθέτουμε τις περισσότερες εμπειρίες στις Ανανεώσιμες και στοχεύουμε να δραστηριοποιηθούμε σε όλους τους τομείς.
Στα πλαίσια αυτά, είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες με ιδιώτες προκειμένου να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες μέσα από εταιρικά σχήματα που θα εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η Κρήτη διαθέτει ένα πλούσιο αιολικό δυναμικό η αξιοποίηση του οποίου θα συμβάλει στην εξασφάλιση μεγαλύτερης αυτάρκειας από πλευράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο όμιλος της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, για τα οποία θα σας μιλήσει σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής μας ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Τάσος Γκαρής.

Στις συναντήσεις που είχαμε με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών του νησιού, διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να βελτιώσουμε σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Έτσι, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια, προχώρησε σε επενδύσεις που έφθασαν τα €17,4 εκατ.

Πέραν των ενισχύσεων του δικτύου, κατά το 2007 κατασκευάστηκαν 4 νέες γραμμές Μέσης Τάσης με συνολικό μήκος 18 χιλιόμετρα, ενώ για το 2008 έχει προγραμματιστεί η κατασκευή 8 νέων γραμμών συνολικού μήκους 53 χιλιομέτρων.

Με σκοπό τη βελτίωση τόσο της εκμετάλλευσης των δικτύων της όσο και της παροχής ενέργειας στους καταναλωτές, η Διανομή έχει θέσει σε λειτουργία 13 συστήματα "Τηλεχειρισμού με Ακουστική Συχνότητα" (ΤΑΣ) συνολικού κόστους €1.526.000 και 4 "Κέντρα Ελέγχου Δικτύων Διανομής" (ΚΕΔΔ) συνολικού κόστους € 810.000.

Εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του Υποσταθμού Ηράκλειο Ι και να τεθεί σε λειτουργία ο Υποσταθμός Διανομής στον Αθερινόλακκο, ο οποίος θα επιλύσει σε βάθος χρόνου το ενεργειακό πρόβλημα στην περιοχή ανατολικά της Ιεράπετρας.

Στα σημαντικά έργα που προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν εντός της προσεχούς τριετίας συγκαταλέγονται οι Υποσταθμοί Σπηλίου (50 MVA), Παχειάς Άμμου (50 MVA), Χανίων ΙΙ (100 MVA), Γουβών (50 MVA) και Περάματος (50 MVA).

Ακόμη, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αισθητικής αναβάθμισης υφισταμένων δικτύων Διανομής (κυρίως υπογειώσεις), συνολικού προϋπολογισμού €1,5 εκατ. περίπου, κυρίως στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου με χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ και τον Δήμο κατά 50 %.

Κυρίες και κύριοι,

Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω ότι, για μας, για τη ΔΕΗ, βασική μας προτεραιότητα είναι να γινόμαστε καθημερινά ολοένα και καλλίτεροι.
Για να προσφέρουμε ολοένα και καλλίτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον στην αγορά ενέργειας απαιτεί να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και παραγωγικότεροι.
Να αποφεύγουμε την άσκοπη φθορά δυνάμεων και την κατασπατάληση πόρων.
Να επινοούμε και να εφαρμόζουμε έξυπνες και απλές λύσεις.
Να υπερβαίνουμε τα αδιέξοδα, να μετατρέπουμε τις δυσκολίες σε προκλήσεις και ευκαιρίες.

Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση της Νέας Εποχής και παράλληλα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα μας διαφοροποιήσει.

Το όραμά μας είναι να είμαστε η πιο αξιοθαύμαστη εταιρεία ενέργειας στην Ευρώπη.
Θα δουλέψουμε σκληρά για να αποκτήσουμε τη δυναμική για να κατακτήσουμε μια τόσο προκλητική θέση.
Στόχος μας είναι να επιτύχουμε αειφόρο ανάπτυξη, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, κατά τρόπο εξισορροπητικό, παρέχοντας:

Στους πελάτες μας: Ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες & προϊόντα

Στους εργαζομένους μας: Άριστο εργασιακό περιβάλλον & συνθήκες

Στους προμηθευτές & συνεργάτες μας: Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους
Στους μετόχους μας: Προστιθέμενη αξία

Στο περιβάλλον: Σεβασμό & προστασία, και

Στην κοινωνία: Οικονομική ανάπτυξη & κοινωνική ευημερία

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού επιτελεί ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά της χώρας. Για να εξακολουθήσουμε να παρέχουμε κοινωνικές υπηρεσίες επιβάλλεται να την βοηθήσουμε να γίνει πλήρως ανταγωνιστική εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Με πλήρη αίσθηση της ευθύνης που απορρέει από τον ρόλο μου ως επικεφαλής αυτής της μεγάλης εταιρίας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο βασικός μας στόχος για την Κρήτη δεν είναι άλλος από τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό της και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μας προς όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του πολύ όμορφου αυτού νησιού, με τη μοναδική συνεισφορά στον Πολιτισμό και στην ιστορία της χώρας μας.


Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2008                                                                          ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.