Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Περιβαλλοντική Οργάνωση

Περιβαλλοντική Οργάνωση


Η ΔΕΗ διαχειρίζεται πολλές διαφορετικές πηγές ενέργειας και τεχνολογίες, με διαφορετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητές της ρυθμίζονται από αυστηρούς νόμους, κανονισμούς και άδειες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Εκτός από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, οι καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις είναι το θεμέλιο για υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η οποία βελτιώνει την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας.
Για το λόγο αυτό, η Επιχείρηση έχει θεσπίσει οργανωτικές μονάδες με αντικείμενο το περιβάλλον σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιχείρησης, οι οποίες είναι: 

-  Στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ορυχείων
-  Στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής
-  Στη Διεύθυνση Στρατηγικής της Επιχείρησης ο  Κλάδος Περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα στις επιμέρους παραγωγικές Μονάδες (λιγνιτικά κέντρα και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής) υπάρχουν τμήματα Περιβάλλοντος. 


Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δραστηριοτήτων ΔΕΗ

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, η ΔΕΗ εφαρμόζει στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 έχουν λάβει το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, οι εν λειτουργία θερμικοί σταθμοί του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, οι θερμικοί σταθμοί της Κρήτης (εκτός του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων) και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί (εκτός του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα).

Σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Επιχείρησης, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους 2015, θα λάβουν Πιστοποίηση και τα ΣΠΔ των ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και Σορωνής Ρόδου, καθώς και του ΤΣΠ Σκύρου, ενώ θα ακολουθήσουν διαδοχικά τα ΣΠΔ των ΑΣΠ Λέσβου, Χίου, Λήμνου, Σάμου, Μήλου, Θήρας και Καρπάθου, των ΤΣΠ Σύμης και Μεγίστης και του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα.


Το 2012 η ΔΕΗ έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης για Βιώσιμη Ανάπτυξη των "Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της στην Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Πιστοποίηση, κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στους θερμικούς και υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής της.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ