Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Χρήση γης και προστασία του εδάφους

Χρήση γης και προστασία του εδάφους


2. Χρήση γης και προστασία του εδάφους

Στις περιοχές των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης η ΔΕΗ εφαρμόζει τα προγράμματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ορυχείων.

Στόχος της περιβαλλοντικής αποκατάστασης είναι η εναρμόνιση των περιοχών των έργων με το φυσικό περιβάλλον μετά το πέρας της εξόρυξης του λιγνίτη.

Τα προγράμματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εκτάσεων πραγματοποιούνται σε διαδοχικές ετήσιες φάσεις. Κάθε φάση ξεκινά αμέσως μετά την αποδέσμευση μιας περιοχής από τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης του ορυχείου. Τα βασικά στάδια της αποκατάστασης είναι η διάστρωση των τελικών επιφανειών, ο έλεγχος των κλίσεων των πρανών των αποθέσεων αγόνων, ο έλεγχος της γονιμότητας των εδαφών και η διάστρωση φυτικής γης, η δενδροφύτευση δασικών ειδών και η δημιουργία εκτάσεων γενικών χρήσεων.

Τα στάδια αποκατάστασης των νέων εδαφών προσαρμόζονται ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση γης για κάθε προς αποκατάσταση περιοχή. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των μελετών οι χρήσεις για τις οποίες προορίζονται τα νέα εδάφη είναι οι εξής:

• Εκτάσεις δασικής βλάστησης με σκοπό τη δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών, αποκατεστημένων δασικών εκτάσεων και τη ξυλοπαραγωγή.

• Εκτάσεις αγροτικής χρήσης οι οποίες εκμισθώνονται σε αγρότες των τοπικών κοινωνιών έναντι χαμηλού τιμήματος.

• Εκτάσεις για χρήσεις αναψυχής. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα διαμορφωθούν λιμναίες εκτάσεις στα τελικά ορύγματα των ορυχείων.

• Ειδικές χρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ειδικά έργα όπως πίστες μηχανοκίνητου αθλητισμού και έργα υποδομής των περιοχών.


Μέχρι σήμερα στις περιοχές των λιγνιτωρυχείων στα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης η Επιχείρηση με τα προγράμματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης έχει δημιουργήσει:

• Μεγάλου μεγέθους εκτάσεις δασικής βλάστησης οι οποίες δημιουργήθηκαν με τις δεντροφυτεύσεις που πραγματοποίησε η Επιχείρηση επί σειρά δεκαετιών και οι οποίες συνεχίζονται και αριθμούν πάνω από οκτώ εκατομμύρια δέντρα.

• Μεγάλου μεγέθους εκτάσεις αγροτικής χρήσης οι οποίες εκμισθώνονται για καλλιέργεια στους αγρότες των τοπικών κοινωνιών έναντι πολύ μικρού τιμήματος.

• Θερμοκήπια, πρότυπο πειραματικό οπωρώνα, στον οποίο εφαρμόζεται σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, εκθεσιακά κέντρα, θέατρα, πίστες μηχανοκίνητου αθλητισμού, πάρκα αναψυχής, καταφύγιο θηραμάτων.

• Τεχνητή λίμνη η οποία αποτελεί τεχνητό υδροβιότοπο σε αποκατεστημένη περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

• Ζώνες πρασίνου σε επιλεγμένες θέσεις περιμετρικά των εκσκαφών των Ορυχείων και γύρω από Δημοτικά Διαμερίσματα που γειτνιάζουν με τα Ορυχεία

Για την αποκατάσταση των εδαφών των περιοχών των ορυχείων και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την παράδοσή του στους κατοίκους της περιοχής η Επιχείρηση εκτός από την εφαρμογή των εγκεκριμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικής αποκατάστασης εκπόνησε και συνεχίζει να εκπονεί ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και έγκριτα ερευνητικά κέντρα και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στα αποκατεστημένα εδάφη εγκαθιστώντας με επιτυχία οπωρώνες με μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές και άλλα εποχικά φρούτα.

Αναφέρονται ενδεικτικά δυο μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν στα πλαίσια των εν λόγω δράσεων:

• Μελέτη με αντικείμενο την επιλογή των πλέον κατάλληλων ξυλωδών ειδών για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και τα συγκεκριμένα εδάφη (Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας)

• Γεωργική και τεχνικο-οικονομική μελέτη για τον προσδιορισμό και την περιγραφή των καλλιεργειών που αξιοποιούν καλύτερα τις αποδιδόμενες από τη ΔΕΗ εκτάσεις για αγροτική χρήση στις περιοχές των ορυχείων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης)

Στις περιοχές των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης η Επιχείρηση ανταποκρίνεται σε αιτήματα των τοπικών κοινωνιών για την κάλυψη αναγκών και κατασκευάζει έργα κοινωνικής ανταπόδοσης όπως διάνοιξη και διάστρωση δρόμων, δενδροφυτεύσεις κ.α.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.