Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Βιοποικιλότητα

Βιοποικιλότητα


Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής στρατηγικής της ΔΕΗ. Η Επιχείρηση λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, για την εξόρυξη λιγνίτη και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.

Οι τεχνητές λίμνες στα υδροηλεκτρικά έργα έχουν εξελιχθεί σε ωραιότατους υγροβιότοπους, με αποτέλεσμα να ευνοούν την ανάπτυξη αρκετών υδρόβιων οργανισμών και να προσφέρουν τροφή και καταφύγιο σε μεγάλο αριθμό αποδημητικών ή μη πουλιών Επιπλέον στο όμορφο φυσικό περιβάλλον των τεχνητών λιμνών αναπτύσσεται ήπια τουριστική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα η ΔΕΗ έχει κατασκευάσει τεχνητές λίμνες στους παρακάτω ποταμούς: Αχελώο, Αλιάκμονα, Νέστο, Άραχθο & Λούρο, Λάδωνα, Αώο, Άγρα & Εδεσσαίο.

Οι περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται η εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ δεν εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000 ή σε άλλες προστατευόμενες περιοχές.

Οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών (με βάση τους χάρτες NATURA του ΥΠΕΚΑ), κατέχουν μία έκταση 65,30 km2.


Ονομασία πηγής νερού σε
περιοχή NATURA 2000   
                                     
  Έκταση ΔΕΗ που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (σε km 2)                                        
 Αλμυρός Χανίων  1                                                 0,08
 Αλιάκμων (Ασώματα                            2,50
 Άγρας                            8,08
 Νέστος (Θησαυρός)                           18,00
 Νέστος (Πλατανόβρυση)                            3,00
 Αώος                             8,64
 Ταυρωπός (ΥΗΣ Ν.  Πλαστήρα)                                                        25,00
 ΣΥΝΟΛΟ                             65,30


 1  Η πηγή Αλμυρός Χανίων ανήκει στην ευθύνη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα με
σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες την ευθύνη της λειτουργίας του ΜΥΗΣ
και την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού της συγκεκριμένης λίμνης, σε
εφαρμογή των ΚΥΑ ΕΠΟ του ΜΥΗΣ, έχει αναλάβει ο ΑΗΣ Χανίων.


Σε συνεργασία με φορείς, όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, αλλά και πανεπιστημιακές σχολές, η ΔΕΗ εκπονεί μελέτες και έρευνες για την ισορροπία των οικοσυστημάτων, με στόχο την ανάπτυξη δράσεων προστασίας της βιοποικιλότητας, σε συμφωνία με όσα προβλέπονται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Πρόσφατες μελέτες και έρευνες της ΔΕΗ είναι:

• Μελέτες για την προστασία της ιχθυοπανίδας στα ποτάμια, όπως κατά μήκος του υδροφόρου δικτύου του ποταμού Νέστου, στη περιοχή κατασκευής του ΥΗΣ Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα, στο συγκρότημα λιμνών του κάτω ρου του ποταμού Αχελώου και κατάντη αυτού και στον ταμιευτήρα του ποταμού Λάδωνα.

• Στο πλαίσιο της υλοποίησης του πενταετούς περιβαλλοντικού προγράμματος της, 2011-2015, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και ανάδειξης των λιμνών του συγκροτήματος του ποταμού Αχελώου (Λίμνη Κρεμαστών, Καστρακίου, Στράτου), και την υπέβαλλε για έγκριση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Η μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της ιχθυοπανίδας του συγκροτήματος και προτείνει δράσεις για την διαχείριση και ανάπτυξη των λιμνών, με σκοπό την τουριστική και περιβαλλοντική προβολή της κάθε περιοχής.

• Η ΔΕΗ ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πραγματοποίησε δυο μελέτες αναγκαίες για το Ελληνικό Διαχειριστικό Σχέδιο προστασίας των χελιών, με θέματα την «Ανάπτυξη τυπολογίας εμποδίων που επηρεάζουν την μετανάστευση του χελιού» και την «Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών μέτρων για τη διευκόλυνση της μετανάστευσης του πληθυσμού του χελιού».

• η διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διάθεση ψυκτικού νερού και επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο θαλάσσιο παράκτιο χώρο του ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης,

• η ωκεανογραφική Μελέτη της Ποιότητας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος πλησίον του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου σε σχέση με φαινόμενα αφρισμού,

• ειδική φυτοτεχνική μελέτη για αποκατάσταση της βλάστησης στις περιοχές των ορυχείων Πτολεμαΐδας του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Αντιπροσωπευτικά έργα της ΔΕΗ για την προστασία της βιοποικιλότητας είναι:

• Οι μεγάλες εκτάσεις δασικής βλάστησης οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στα αποκατεστημένα εδάφη των Ορυχείων συνθέτουν οικοσυστήματα ιδιαίτερης ομορφιάς τα οποία συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

• Η δημιουργία τεχνητών υγροβιοτόπων όπως στον ταμιευτήρα Αγ. Βαρβάρας και στον ΥΗΣ Λάδωνα κλπ.

• Η δημιουργία τεχνητών λιμνών και καταφυγίων μικρών ζώων σε αποκατεστημένες εκτάσεις των Ορυχείων.

• Η συλλογή και η μεταφορά ιχθύων, από τον ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού σταθμού Θησαυρού στον ποταμό Νέστο με σκοπό την βελτίωση της κινητικότητας των πληθυσμών ιχθυοπανίδας. 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.